Informacijos centras

Gerbiamieji mokyklos bendruomenės nariai!

Antrame mokyklos aukšte įsikūrusi biblioteka ir skaitykla – informacijos centras.

Biblioteka aptarnauja apie 400 skaitytojų.

Kasdien biblioteką ir skaityklą aplanko per 60 lankytojų.

Laukiame skaitytojų ir knygų mylėtojų kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 15 .00 val.

Informacijos centro struktūra:

abonementas;

skaitykla;

vadovėlių fondas;

kompiuterinių programų fondas.

Bibliotekos ir skaityklos tikslai ir uždaviniai:

 • naujus skaitytojus supažindinti su bibliotekos ir skaityklos taisyklėmis;
 • ugdyti moksleivių gebėjimus gyventi informacinėje visuomenėje;
 • siekti, kad skaitykla ir biblioteka taptų informacijos centru, pasižyminčiu: aukšta aptarnavimo kultūra; teikiamos informacijos įvairove; modernių informacijos technologijų naudojimu; puikiomis darbo sąlygomis;
 • per knygą ugdyti moksleivius – dalykiškai kompetentingus, dvasingus ir kūrybingus žmones, kupinus pilietinės drąsos bei gyvenimo džiaugsmo suvokiančius ir įprasminančius savo nepakartojamą vaidmenį ne tik asmeniniame, bet ir visos šalies gyvenime;
 • lavinti specialiuosius moksleivių meninius gabumus bei įgūdžius per grožinę literatūrą;
 • padėti mokiniams, mokytojams, tėvams surasti reikalingą informaciją ugdymo karjerai tobulinti;
 • teikti pagalbą moksleiviams ir mokytojams dirbantiems pagal dvikalbio ugdymo programą;
 • naudotis bibliotekoms skirta MOBIS sistema (elektroninis katalogas);
 • sudaryti galymybes naudotis skaitmenine biblioteka;
 • bibliotekoje ir skaitykloje nuolat atnaujinti parodas, rengti susitikimus, atviras pamokas, kitus renginius;
 • teikti spausdinimo ir kopijavimo paslaugas.

Bibliotekoje ir skaitykloje yra:

meninės ir metodinės literatūros fondas, kurį sudaro 9934 egzemplioriai knygų: rusų, lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Fondas nuolat atnaujinamas  enciklopedijomis, žodynais, žinynais bei kompiuterinėmis programomis.

Vadovėlių ir mokomųjų priemonių fondas siekia 9116 egzempliorių;

21 darbo vieta, iš jų 6 yra kompiuterizuotos, norintiems naudotis internetu;

„Vyturio“ leidyklos skaitmeninė biblioteka, kurią sudaro apie 500 knygų pagal naują lietuvių literatūros programą.

Bibliotekos darbuotojai:

Genoefa Mickievič – bibliotekos vedėja

Leokadija Misevičienė – skaityklos vedėja

Bibliotekos paslaugos:

mokinių aprūpinimas vadovėliais,

atsakymas į užklausas,

skaityklos paslaugos,

skaitmeninės knygos,

parodų organizavimas,

nemokamas internetas,

kopijavimo paslaugos.

Už informacijos paskelbimą atsakinga Genoefa Mickevič

Informacija atnaujinta: 2018-12-03


Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:30 - 12:15
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00