Sveikos gyvensenos ugdymas

Sveikata – unikali vertybė, gamtos dovanota žmogui. Todėl mokykloje sveikatos ugdymo tikslas -  padėti mokiniams įgyti visuminę sveikatos sampratą, ugdytis sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti vaikus rinktis sveiką gyvenimo būdą.

Sveikatos ugdymas – kryptingai ir sąmoningai įtvirtina teigiamą nuostatą į sveikatą ir ją stiprinančius veiksnius, formuoja sveikos gyvensenos įpročius, gilina žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus. Sveikatos ugdymas bus veiksmingesnis, įsitraukus visai mokyklos bendruomenei į bendras sveikatinimo veiklas – sportavimą, mankštinimąsi, iškylavimą, sveiko maisto mugių organizavimą.

Ugdant sveikatą, svarbu numatyti, kaip žmogus sveikos gyvensenos reikalavimus geba  susieti su gyvenimo praktika, su kiekvieno mokinio konkrečiais poreikiais, individualia patirtimi, pasinaudoti sukauptomis kitų ugdymo sričių žiniomis, jas pritaikant kasdieniame gyvenime.

Galiausiai mūsų sveikata, tai ir visos tautos, valstybės turtas, kurio dėka žmogus kaupia socialines, materialines, kultūrines vertybes, kuria visuomenės gerovę. Tik tokiu būdu veikdami, išugdysime harmoningai sveiką bei pilnavertį šalies pilietį.

Visuomenės sveikatos specialistė Zina Piličiauskienė

„SVEIKATIADA“

download

„Sveikatiada“– tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Projektas išskirtinį dėmesį skiria mokyklų bendruomenėms, kurias kviečia smagiai ir mokiniams patraukliomis priemonėmis (žaidynėmis, viktorinomis bei kita netradicine aktyvia veikla) per pamokas, pertraukas ar po pamokų ugdyti moksleivių supratimą apie sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą. „Sveikatiados“ veiklas projekte dalyvaujančiose mokyklose organizuoja mokytojai, įgyvendindami Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą „Sveikatos ugdymo programą“ bei pritaikydami „Sveikatiados“ siūlomas inovatyvias moksleivių ugdymo priemones savo dėstomose pamokose bei neformaliajame ugdyme.

Šiais mokslo metais planuojama naujų renginių, bus tęsiami ir tradiciniai. Spalio 1 dieną startuoja nacionalinis aktyviausios sveiką gyvenseną propaguojančios klasės konkursas „Sveikuoliai – Šaunuoliai“. Šis konkursas tęsis iki kitų metų balandžio. Spalį mokiniai dalyvaus tradiciniame „Vaisių ir daržovių mitinge“, paminės Sveikos mitybos dieną ir kt.

„Sveikatiada“ – tai bendra valstybinių įstaigų, socialiai atsakingo verslo bei nevyriausybinių organizacijų iniciatyva. „Projektą remia ir jame dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas ir kt. Projekto vykdytojas – labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“.

Kodėl verta dalyvauti „Sveikatiados“ renginiuose?„Sveikatiada“ vadovaujasi šūkiu „Sveikai gyventi yra smagu“. Programos tikslas – ugdyti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžius, taikant įdomias ir patrauklias priemones. Renginiuose mokiniai ne tik smagiai leidžia laiką, bet ir sužino aktualios bei naudingos informacijos apie sveikatingumą. Pasisėmę „Sveikatiados“ idėjų, ugdytiniai susidomi sveika gyvensena. Taigi ši programa – puikus bendradarbis įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą Sveikatos ugdymo bendrąją programą.

Mūsų mokykloje į šį projektą aktyviai įsitraukė dvi penktos klasės, vadovaujamos iniciatyvių klasės vadovių Jelenos Tiurinos ir Astos Pakalnienės. Jų auklėtiniai sumaniai atlieka užduotis, jas siunčia projekto organizatoriams vertinimui bei viešinasi facebook`e. Galima tik pasidžiaugti, jog mokinukai ne tik aktyviai dalyvauja, bet ir domisi sveika gyvensena.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Zina Piličiauskienė

gerasis-laselis_155416

Gerojo lašelio diena

2019 m. kovo 5 d. Vilniaus „Saulėtekio“ mokykloje-daugiafunkciame centre pasibaigė, daugiau nei dvi savaites vykdyta, akcija „Gerojo lašelio diena“, kurios metu buvo surinkta 300 eurų. Bendruomenės suaukoti pinigai bus perduoti Lietuvos vaikų vėžio asociacijai „Paguoda“, paremti onkohematologinėmis ligomis sergančius pačius mažuosius mūsų šalies piliečius. Bendruomenės nariams pasirodė, kad tai – tinkamiausias būdas parodyti meilę, supratimą, užuojautą, palaikymą ir pagalbą jų bendraamžiams, sergantiems vėžiu.

Akcijos iniciatorių – asociacijos „Paguoda“ – logotipas yra mažas žmogeliukas žaliame lašelyje, todėl renginio dieną mokyklos bendruomenės nariai buvo apsirengę žaliai arba savo aprangoje turėjo žalios spalvos akcentų, segėjo emblemas su žaliuoju lašeliu. Akcijos iniciatoriai kreipėsi į bendruomenės narius žodžiais: „Čia, visai čia pat, gyvena vaikai, kurie sunkiai serga. Čia, visai čia pat, jie gyvena, o mes jų nepastebim. Nepastebime, nes jie tiesiog labai retai būna šalia mūsų. Sunki ir klastinga liga šviesias jų vaikystės dienas uždaro į ligoninės palatas. Kaip turėtų būti baisu, kai negali susitikti, žaisti ir bendrauti su draugais. Bet mes juk galime jiems padėti. Padėti ne tik žodžiais, bet ir darbais. Po lašą, po mažytį lašą savo širdelės šilumos pasidalinkime su jais, sergančiais vėžiu. Tegul ligoninės erdvės, kuriose mūsų bendraamžiams tenka praleisti daug laiko, tampa šviesios, šiltos ir jaukios“.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, etikos mokytoja

Zina Piličiauskienė

„SAULĖTEKIO“ TOLERANCIJA – 2018

Jei visi būtų vienodai stiprūs, gabūs, drąsūs, išpažintų vieną religiją, turėtų vienodas vertybes ir požiūrį, kalbėtų viena kalba – viskas būtų labai paprasta. Deja, pasaulis nevienalytis, labai skirtingas ir greitai besikeičiantis. Gyventi šių dienų pasaulyje nėra lengva, tačiau labai įdomu, jei esi pasirengęs būti šalia kitaip mąstančių, kalbančių, atrodančių, gyvenančių ir esi atviras užmegzti abipusiai pagarbų dialogą.

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras tolerancijai skiria ypatingą dėmesį, kadangi mokykloje mokosi aštuonių tautybių mokiniai su savita kultūra, tradicijomis bei religija. Mokykloje veikia tolerancijos centras – gyvas, pulsuojantis ir iš tiesų didelę vertę moksleiviams kuriantis organizmas. Tolerancijos tema šiais laikais siekia populiarumo viršūnes ir kasdien tampa vis labiau diskutuotina. Visuomenė supranta, jog tokios temos reikalingos patyčių prevencijai, vertybių ugdymui. Tai yra proga užkirsti kelią negeriems dalykams kiekvieno mūsų gyvenime. Nors tolerancijos centras nėra toji įstaiga, kuri imasi realių veiksmų sprendžiant netolerancijos klausimus, jame moksleiviai noriai ieško kūrybiškų sprendimų, kaip kovoti su visame pasaulyje opia problema. Šiais metais nusprendėme tolerancijos temą giliau panagrinėti, padiskutuoti, tad kaip vieną iš sprendimų  matome ne tik momentinius renginius, bet ir nuolatines tolerancijos pamokas. Galiu tik pasidžiaugti, jog mūsų aplinkoje tolerancija didėja, vyksta spartus augimas, progresija. Šiuo metu apie toleranciją kalbame ne tik siaurame mokyklos rate, bet ir už jos ribų. Ja skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, skirtingų tautybių žmonių toleranciją. Vien kalbėti apie toleranciją yra nepaprastai sudėtinga, o būti tolerantišku žmogumi reikalauja dar daugiau pastangų. Užsiėmimų metu kalbėjome apie toleranciją istoriniu aspektu. Taip pat užsiminėme apie senąją ir naująją toleranciją: kuo jos panašios ir kuo skiriasi.Diskutavome apie tai, jog  tolerancija visų pirma yra pakanta, pagarba kitokiai nuomonei, pažiūroms ar įsitikinimams. Visuomenėje tolerancija pradėjo ryškėti po krikščionybės atsiradimo – jos tiesos aiškino apie žmogaus pakantumą, pagarbą ir lygybę, o ryškiausias to apipavidalinimas yra dešimt Dievo įsakymų.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, etikos mokytoja

Zina Piličiauskienė

Projektas„Saugumo akademija su Pelyte Visažine“

PELYTE_2018-10-11_spaudai-page-001-1-dar

 

Nuo lapkričio mėnesio Vilniaus visuomenės sveikatos biuras, kartu su partneriais pradėjo vykdyti projektą „Saugumo akademija su Pelyte Visažine“. Tikslas yra formuoti teisingas nuostatas apie saugumą ir skatinti vaikų kritinį mąstymą savisaugos klausimais. Jis skirtas Vilniaus miesto pirmų klasių mokiniams. Projektas tęsis visus 2018/2019 mokslo metus.

Vaikų sužalojimai buvo ir išlieka didelė problema – jie dažnai patiria traumų. Tai, kas suaugusiajam yra savaime suprantamas elgesys, vaikui gali būti komplikuotu veiksmu. Vaikai dažnai nežino, kaip reaguoti sudėtingose situacijose, elgiasi impulsyviai, emocionaliai ir staigiai. Pirmos klasės mokinys dar nesugeba prognozuoti situacijų baigties, įvertinti atstumo, greičio. Vaikai dažnai patys gali sukelti pavojingas situacijas, žaisdami, pokštaudami ar tiesiog ieškodami nuotykių. Taigi, labai svarbu nuo mažens mokyti vaikus taisyklingo ir saugaus elgesio. Žinios apie saugų elgesį gali išgelbėti sveikatą ir gyvybę.

Sveikatos specialistai įsitikinę, kad daugumos traumų ir nelaimingų atsitikimų galima išvengti. Kaip tai galėtume padaryti? Labai svarbu kalbėtis su vaikais apie sveiką, saugų judėjimą, sukurti saugią aplinką augančiam vaikui namuose, kieme, mokykloje, darželyje, rodyti patiems pavyzdį ir mokyti vaikus naudotis standartinėmis saugos priemonėmis – šalmais, liemenėmis, kelių, pečių ir alkūnių apsaugomis ir kt.

Šiuos mokomuosius užsiėmimus kartu su manimi sutiko vykdyti dvi pirmos klasės: 1a klasė, vadovė Irena Milevskaja ir 1 b klasė, vadovė Natalija Buržinskaja.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su parteriais parengė  rekomendacijas mokytojams ir mokinio knygelę su žaidimais ir užduotimis, kurios padeda įsisavinti žinias apie kelių eismo taisykles, kaip vengti pavojaus ir saugiai leisti laiką namie, mokykloje, žaidimų aikštelėje ar prie vandens telkinių. Prie kiekvienos užduoties yra naudingos pastabos, kurias kiekvienas vaikas turėtų prisiminti.

Pravesti mokomieji užsiėmimai abiejose pirmose klasėse sudomino mokinukus ir jie noriai kibo į darbus. Manome, kad tokie užsiėmimai labiau įsimenami, nes be klausimų ir atsakymų į juos, ugdytiniai piešė, atitinkamose vietose prie nupieštos aprangos, kuprinės ar dviračio kabino atšvaitus. Jiems šis užsiėmimas labai patiko ir klausė ar dar bus daugiau tokių mokymų.

 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Zina Piličiauskienė

Dienotvarkės svarba

dienos_ritmas

 

Rūpindamiesi mokyklos pradinių klasių mokinių sveikata, 2018/2019 m.m. pirmomis rugsėjo dienomis susitikome su jais aptarti dienos režimo. Tai vienas iš svarbiausių sveikatą bei protinę veiklą  lemiančių veiksnių. Todėl būtina sudaryti individualią dienotvarkę, atsižvelgiant į konkretų individą, jo gyvenimo tvarką, veiklą, organizmo poreikius ir interesus. Vaikų dienotvarkė labai priklauso nuo šeimos gyvenimo tvarkos. Vaikų pradžios mokykloje yra sudaroma visiems vaikams bendra dienotvarkė. Tačiau ją reikia adaptuoti prie kiekvieno vaiko organizmo gyvybinių funkcijų kaitos per parą. Daugelis organizmo funkcijų kinta pagal paros laiką ir pasireiškia padidėjusiu aktyvumu ryte ir dieną, sumažėjusiu vakare ir naktį. Mokslininkai, ištyrę tūkstantį žmonių, nustatė du didelio protinio darbingumo periodus: pirmasis nuo 8 iki 12 val., antrasis nuo 17 iki 19 val. Žemas lygis nustatytas nuo 13 iki 15 val. ir naktį nuo 2 iki 5 val. Pagal darbingumo kitimą žmones imta skirstyti į“vyturius“, kurių darbingumas didesnis pirmoje dienos pusėje, „pelėdas“ – didesnis darbingumas vakare ir „balandžius“, kurių darbingumas mažai keičiasi per visą dieną. Organizuojant vaikų ugdymą, poilsį, žaidimus, kūno kultūros užsiėmimus, būtina atsižvelgti į biologinių ritmų kaitą. Pagal cirkadinį (paros) dėsningumą dirba visi žmogaus organai ir sistemos. Žmogaus miegas ir budėjimas (nemiga) taip pat turi ryšį su šiuo ritmu.

Vaikai auga sveiki, veiklūs, gerai vystosi, turi gerą apetitą tada, kai sudarant dienotvarkę atsižvelgiama į jų sveikatą, amžių, individualų gyvenimo ritmą, poreikį judėti. Dienotvarkė turėtų būti sudaryta pagal šiuos reikalavimus:

Išlaikyti pusiausvyrą tarp aktyvios ir ramios veiklos, judrios ir ramios būsenos;

Kaitalioti aktyvią fizinę veiklą su kitomis veiklomis, jų rūšimis: intelektualine, menine, darbine,  ramiais žaidimais ir kt.;

Kaitalioti fizinę veiklą kambaryje su veikla gamtoje ir kieme;

Derinti savarankišką laisvai pasirenkamą fizinę veiklą su organizuota veikla siūloma pedagogo arba vaikų;

Atsižvelgti į metų laiką, meteorologines sąlygas;

Derinti emocionalius fizinius pratimus (žaidimus, pramogas, estafetes) su ne tokiais emocionaliais, tačiau darančiais didelę sveikatinamąją ir lavinamąją įtaką organizmui (pratimai taisyklingai laikysenai ugdyti, plokščiapėdystės profilaktikai, kvėpavimo pratimai, kompensaciniai pratimai ir kt).

Dienos režimas negali būti tapatinamas su aukščiausiu ugdymo tikslu, kurio būtų fanatiškai siekiama. Ugdytojas turi parodyti, kad teisė yra susijusi su pareiga, tvarkingu gyvenimu, savalaike darbo ir poilsio kaita. Jei ugdytojas primena pareigą, duoda pastabą turėdamas kilnią idėją, rūpindamasis vaiko sveikata ir ateitimi, tai vaikas jaučia, kad ugdytojas yra aukštesnių idėjų vykdytojas, paklūstantis toms idėjoms pats ir taktiškai kviečiantis prisijungti mokinuką. Ugdytinis turi pajusti, kad nesilaikydamas dienotvarkės jis daro žalą savo sveikatai. Tvirto būdo, valios ir charakterio ugdymosi pagrindas – saviugda, kylanti iš dvasinio pasaulio, noro išreikšti save, rasti savo gyvenimo kelią ir tapti geresniu.

Labai svarbu, kad vaikai aktyviai ilsėtųsi gryname ore. Poilsio trukmė priklauso nuo mokinuko darbo pobūdžio, darbo sunkumo ir trukmės, amžiaus ir sveikatos būklės. Žemesniųjų klasių moksleiviams rekomenduojama būti lauke 3-3,5, vyresniųjų – 2,5-3, o aukštesniųjų – 2-2,5 valandas.

Mityba tai veiksnys, sąlygojantis gerą vaiko vystymąsi, organizmo aprūpinimą maistinėmis medžiagomis, vitaminais, mineralais ir energija. Labai svarbu, kad vaikas išeitų į mokyklą papusryčiavęs, sudaryta galimybė pavalgyti karštus pietus mokykloje. Maitinimosi režimas vaikams rekomenduotinas kas 3,5-4 valandas per dieną.

Namų užduotis mokiniai turėtų atlikti pavalgę ir pailsėję lauke apie 1,5 – 2 val. Rengiant namų užduotis jaunesniems mokiniams kas 20 – 25 min. darbo, o vyresniems kas 35 – 40 min. reikia daryti trumpas pertraukas. Pertraukų metu būtų tikslinga pajudėti, pažvelgti pro langą į tolį. Rekomenduojama pradėti rengti pamokas ne nuo sunkiausios užduoties, o nuo vidutinio sunkumo ir trukmės.

Daugelis mokinių mėgsta ilsėtis žiūrėdami televizorių ir galvoja, kad taip pakankamai gerai pailsės, tačiau yra žinoma, kad tai reikalauja dėmesio. Taip padidėja krūvis centrinei nervų sistemai, regos ir klausos organams. Dėlto vaikams būtina riboti televizijos laidų žiūrėjimo laiką. Žemesniųjų klasių mokiniams rekomenduojama žiūrėti televizijos laidas ne ilgiau kaip 1 valandą, vyresniųjų – 1,5 ir aukštesniųjų – 2 valandas per parą. Mokyklinio amžiaus vaikams prie kompiuterio rekomenduojama dirbti 1-2 valandas per savaitę. Dirbant namuose su kompiuteriu, darbą būtina baigti ne vėliau kaip valandą iki miego ir gerai išvėdinti patalpą. Poilsio dienomis ir per atostogas mokiniai turi kuo ilgiau būti gryname ore aktyviai judėdami. Dienos režimas poilsio dienomis ir atostogų metu iš esmės neturi skirtis nuo režimo įprastą darbo dieną. Netikslinga laužyti jau susidariusio dinaminio stereotipo. Tačiau tuo metu kai kurių dienos režimo elementų trukmė gali keistis. Pavyzdžiui, mokinys gali vėliau eiti miegoti ir vėliau keltis ryte. Dėl to galima vėliau pusryčiauti.

Miegas – tai reikalingiausias ir geriausias pasyvus poilsis, apsaugantis nervines ląsteles nuo pervargimo ir išsekimo. Tik gerai išsimiegojęs vaikas yra budrus, žvalus, darbingas. Gerai jis išsimiega tada, kai greitai užmiega, miega giliai ir ramiai tiek, kiek rekomenduojama jo amžiui: pirmokėliai turi miegoti ne mažiau kaip 11-12 valandų per parą, 8-10 metų –10 val., 11-14 metų – 9-9,5 val., 15-17 metų – 8-9 valandas. Neišsimiegoję mokiniai būna labai dirglūs, neadekvačiai reaguoja į pastabas, negali susikaupti darbui. Dažnas neišsimiegojimas gali būti neurozių ir kitų ligų priežastis.

Užtikrinant tinkamą dienos režimą, sukuriama sąlyginių refleksų sistema. Racionalus energijos panaudojimas apsaugo mokinio organizmą nuo persitempimo.

Taigi, jei norite, kad Jūsų vaikas sėkmingai adaptuotųsi mokykloje, svarbu:

Iš anksto pripratinti vaiką prie disciplinos ir dienos režimo, ypač jei jis nelankė vaikų darželio;

Patiems tėvams nusiteikti pozityviai (ir tuo pačiu pozityviai nuteikti vaiką) mokyklos, mokytojo, bendraklasių atžvilgiu;

Nuolat palaikyti vaiko savigarbą, girti jį už visus pasiekimus ;

Nepanikuoti dėl laikinų vaiko nesėkmių, o taktiškai padėti jam įveikti sunkumus;

Neperkrauti pirmoko papildomais būreliais, palikti laiko vaiko poilsiui, žaidimams; skatinti vaiko bendravimą su bendraklasiais, nekritikuoti ir nepeikti jų.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Zina Piličiauskienė

Kuprinių svėrimo akcija
„Ar žinai, kiek sveria Tavo kuprinė?“

logo_kuprine

Daugelis tėvų pamiršta reguliariai patikrinti, kokius „turtus“ į mokyklą tempia jų atžalos. Todėl pradžioje 2018/2019 m.m. mokykloje, pradinių klasių mokiniams, vykdėme kuprinių svėrimo akciją, kuri turėtų priminti, jog labai sunkių kuprinių palydovai yra nugaros skausmai ir netaisyklinga laikysena. Vaikų stuburas auga ir kaulėja iki 14 metų, todėl ypač svarbu, kad šiuo periodu kaulinį audinį veiktų kuo mažiau neigiamų išorės veiksnių.

Optimalus pilnos kuprinės svoris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. moksleivio kūno masės (pvz., jei vaiko svoris yra 30 kg, tai kuprinės svoris turėtų būti ne didesnis nei 3 kg). Didžiausias pilnos kuprinės svoris neturi viršyti 15 proc. moksleivio kūno masės.

Visus mokyklinius reikmenis ir knygas rekomenduojama neštis tik mokyklinėje kuprinėje, kurios diržai turėtų būti nei pernelyg laisvi, nei suveržti, jų ilgis turi būti reguliuojamas. Kuprinės diržų plotis turi būti ne siauresnis nei 3,5 cm. Atšvaitai – būtini mokyklinės kuprinės elementai.

„Neretai tenka matyti, moksleivius, atsainiai persimetusius kuprines per vieną petį. Toks jų nešiojimo būdas gali nulemti stuburo iškrypimą, raumenų pertempimą. Nešamos kuprinės apačia neturi būti žemiau mokinio juosmens. Jei vaikui kuprinė yra per sunki, ji verčia lenktis į priekį. Kadangi stuburas nėra prisitaikęs prie tokios padėties, neteisingo kuprinės nešiojimo pasekmes galima jausti visą gyvenimą.Netaisyklinga kūno laikysena – vienas labiausiai paplitusių vaikų kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų, ji diagnozuojama 25 – 30 proc.

Dar 5 naudingi patarimai moksleiviams ir jų tėvams:

• Sunkiausius daiktus dėkite į tą kuprinės dalį, kuri yra arčiausiai nugaros (dėl tolygaus svorio pasiskirstymo);

• Daiktus reikia sudėti taip, kad jie neslidinėtų po kuprinę;

• Kasdien peržiūrėkite kuprinės turinį ir sudėkite arba nurodykite savo vaikui susidėti tik tai dienai reikalingus daiktus;

• Jei vaikas jaučia nugaros skausmą ar diskomfortą, būtina kreiptis į šeimos gydytoją;

• Reguliari mankšta – geros laikysenos draugė!

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Zina Piličiauskienė

Pasaulinės AIDS dienos protmūšis: „AIDS: geriau žinoti 2018“

AIDS2-web

Pasaulinės AIDS minėjimo dieną Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) pakvietė ugdymo įstaigų bendruomenes dalyvauti iniciatyvoje „AIDS: geriau žinoti 2018“. Iniciatyvos partneriai: Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras bei Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija. Šiemet viktorina sukvietė per 560 organizacijų, subūrusių daugiau kaip 34 tūkst. asmenų, kurie varžėsi protų mūšyje.Gruodžio 1-oji – pasaulinė kovos su AIDS diena, minima nuo 1988 m. Jos simbolis – raudona juostelė. Nuo 1981 m., kai buvo užregistruotas pirmasis šios ligos atvejis, dar nėra vaistų, galinčių ją išgydyti. Šios dienos tikslas – informuoti visuomenę, skatinti brandesnį požiūrį į šią ligą. Šių metų AIDS dienos šūkis: „Nulis naujų ŽIV užsikrėtimų, nulis diskriminacijos, nulis naujų mirčių nuo AIDS!”

2018 metų lapkričio 30 d. mūsų mokykla parodė savo solidarumą prisijungdama prie šios iniciatyvos. Iniciatyvos vykdytojos mokykloje visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Zina Piličiauskienė ir biologijos mokytoja Jelena Jermolenko. 9 klasės mokiniai sudarė komandas ir rungtyniavo tarpusavyje. Svarbu buvo ne nugalėti, bet atsiliepti į šiai dienai ypač svarbią iniciatyvą. Atsakinėdami į klausimus mokiniai pagilino savo žinias apie žaibiškai plintantį ŽIV virusą, jo sukeltą ligą, AIDS, kontroliavimo būdus, prevencines priemones.

Manau, kad, įsitraukę į „AIDS: geriau žinoti 2018“ iniciatyvą, mūsų mokyklos bendruomenės nariai buvo tikslingai informuoti apie ŽIV ir AIDS grėsmes, todėl jie sieks savo ir kitų asmenų atsakingo elgesio, kad Lietuvoje, bent jau dėl šios priežasties, žmonių skaičius tikrai nemažėtų!

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Zina Piličiauskienė

 

SVEIKATA VISUS METUS

 

Laiką gamtoje leisk saugiai

 

Konkursas „VITAMINIZUOTAS 2017“ Vitaminizuotas_2017

 

Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Netradicinė etikos pamoka

 

2017 m. projektas „Atverk paguodos skrynelę“ 2017-10 Paguodos skrynelė

 

Socialinė akcija „Išties pagalbos ranką socialiai stokojančiam“ 2017-01-09 – 10 Akcija Ligonineje

 

Tarp konkurso „Švarių rankų šokis 2016″ nugalėtojų – mūsų pirmokaisvariu-ranku-sokis-2016

 

Protų mūšis „SVEIKA MITYBA“protu-musis_7-klases

 

Protų mūšis „PROTONAUTAI“:  2016-11-15-16-protmusis-protonautai

 

Projektas-konkursas „Atšvaitų mada“:   atsvaitu-mada

 

Pamoka antrokams “Mano sveiki dantukai”:   mano-sveiki-dantukai

 

Žinių varžytuves „Sveikatos skrynia“2016-11-24-sveikatos-skrynia

 

Piešinių konkursas „SVEIKŲ PUSRYČIŲ LĖKŠTĖ“:   sveiku-pusryciu-lekste

 

Konkursas „Vitaminizuotas 2016″ : konkursas-vitaminizuotas-2016

 

„Saulėtekyje“ su šiukšlėmis kovojame savaip…   atlieku-atgimimas

 

Edukacinis projektas „Košės diena 2016“:    koses-diena-2-c-klaseje

 

Projektas „Atverk paguodos skrynelę 2016“:   2016-10-25-paguodos-skrynele

 

Fotografijų konkursas „Gražiausia šypsena – nes kasdien 2×2“:  konkursas-sypsena-2c

 

„Saulėtekio“ mokiniai prieš AIDS:   2016-12-01-stop-aids

 

Penktokų projektas:   Sveikatai žaingos medžiagos

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:30 - 12:15
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00