Ugdymo organizavimas 2018-2019 m.m.

2018–2019 mokslo metai.

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d.

1 – 4 klasių mokiniams 2018–2019 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos.

Ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 03 d., baigiasi 2019 m. birželio 07 d.

Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 35 savaitės. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė pirmose klasėse – 35 minutės, 1-4 klasėse – 45 minutės. Pamokos pradedamos 8.30 valandą.

Nustatyta tokia trimestro trukmė 2018–2019 m. m.

Pirmas trimestrasAntras trimestrasTrečias trimestras
rugsėjo 03 d. – lapkričio 30 d.gruodžio 01 d.- kovo 08 d.kovo 09 d. – birželio 07 d.

 

2018-2019 mokslo metų mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

AtostogosPrasidedaBaigiasi
Rudens2018-10-292018-11-02
Žiemos (Kalėdų)2018-12-272019-01-02
Žiemos2019-02-182019-02-22
Pavasario (Velykų)2019-04-232019-04-26
Vasaros2019-06-102019-08-31

 

 KlasėsUgdymo procesoUgdymo proceso trukmė
pradžiapabaiga
5-10 klasėms mokiniams2018 m. rugsėjo 3 d.2019 m. birželio 21 d.185 ugdymo dienos

 

2018-2019 mokslo metų mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

 

AtostogosPrasidedaBaigiasi
Rudens2018 m. spalio 29 d.2018 m. lapkričio 2 d.
Žiemos (Kalėdų)2018 m. gruodžio 27 d.2019 m. sausio 2 d.
Žiemos2019 m. vasario 18 d.-22 d.
Pavasario (Velykų)2019 m. balandžio23 d..2019 m. balandžio 26 d.
Vasaros2019 m. birželio 25 d.2019 m. rugpjūčio 31 d
Švenčių dienos( nesutampančios su savaitgaliais )2018 m .lapkričio 1 d. ( Visų Šventųjų diena)2018 m. gruodžio 24 ( Kūčių diena )2018 m. gruodžio 25,26 ( Kalėdų dienos)2019 m. sausio 1 d.( Naujųjų metų diena )2019 m. kovo 11 d..( Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena)2019 m. balandžio 22 d. ( Velykų diena)2019 m. gegužės 1 d. ( Tarptautinė darbo diena)

 

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma-pamoka. Pamokos trukmė – 45 min.

Pamokos pradedamos 8.30 val.

2018-2019 mokslo metai:

 TrimestrasTrimestrų trukmė
PradžiaPabaiga
1-asis2018-09-032018-11-30
2-asis2018-12-012019-03-08
3-asis2019-03-092019-06-21

 

Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį , priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus mokyklos vadovas informuoja savininko teisės ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Mokytojai, klasių vadovai, būrelių vadovai, renginių organizatoriai atsako už mokinių sveikatą ir saugumą formalaus ir neformalaus ugdymo proceso organizavimo metu.

Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje ir / arba elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių.
Šią mokinių veiklą mokykla planuoja organizuoti pagal mokyklos direktorės įsakymu patvirtintą veiklos programą

Mokyklos vadovas iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus mokyklos vadovas informuoja savininko teisės ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.


 2018-2019 m. m. pamokų tvarkaraštis 

2018-2019 m. m. 1-4 klasių PAMOKU TVARKARAŠTIS (patvirtintas direktorės įsakymu 2019-05-03 Nr. V-87)

2018-2019 m. m. 5-10 klasių PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (patvirtintas direktorės įsakymu 2019-05-03 Nr. V-87)

Klasės valandėlių tvarkaraštis

Neformalaus mokinių švietimo užsiėmimų tvarkaraštis

Pagalbos mokiniui skyriaus užsiėmimų tvarkaraštis

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:25 - 12:10
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00