Įsivertinimas

Mokyklos veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281), Švietimo ir mokslo ministro įsakymais „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (2015 m. gruodžio 21 d., Nr. V-1308) ir „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“ (2016 m. kovo 29 d. Nr. V-267). Įsivertinimą atliko direktoriaus 2017-12-29 įsakymu Nr.V-234 sudaryta 2018 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė (MVKĮG).

VEIKLOS PRIORITETAS: Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo efektyvinimas, siekiant kurti mokyklą kaip nuolat savo veiklos kokybę įsivertinančią ir tobulėjančią organizaciją.

TIKSLAS: Atlikti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, atskleidžiantį realius mokyklos veiklos aspektus ir gerosios praktikos pavyzdžius.

2018 m. PASIRINKTA GILUMINIAM ĮSIVERTINIMUI SRITIS: 2. Ugdymas ir mokymasis,

pagrindinis veiklos įsivertinimo rodiklis – 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas.

 

2017 m. NMVA anketa Vilniaus Sauletekio

 

VILNIAUS „SAULĖTEKIO“ VIDURINĖS MOKYKLOS PLATUSIS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

Platusis-isivertinimas. 2012-2015 m. suvestinės

2014-2015 platusis_veiklos_kokybes_isivertinimas

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:30 - 12:15
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00