Projektai

1. Tarptautinis projektas „Kuriame geresnę Europą pažindami įvairias kultūras ir aplinkas“ (2006, 2007, 2008 m.)
2. Projektas „Mokykla daugiakultūrinėje visuomenėje“ (2002 m.)
3. Projektas „Bendradarbiauja moksleiviai – sąveikauja kultūros“ (2005 m.)
4. Projektas „Bendradarbiauja moksleiviai – sąveikauja kultūros“ (2006 m.)
5. Projektas „Lietuvos multikultūra: tautinių mažumų mokinių ir mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas“ (2002 m.)
6. Projektas „Lietuvos multikultūra: tautinių mažumų mokinių ir mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas“ (2003 m. )
7. Tarptautinis projektas „Lietuvos multikultūra: tautinių mažumų mokinių ir mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas“ (2004 m.) Partneriai: Kaliningrado licėjus.
8. Projektas „Lietuvos multikultūra: tautinių mažumų mokinių ir mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas“ (2005 m.)
9. Projektas „Tautinių mažumų meninė kultūra“ (2005 m.)
10. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento finansuojami tęstiniai projektai „Lietuvos tautinių mažumų moksleivių meninis ugdymas“
11. Tęstinis projektas „Romų motyvacijos ugdymas”
12. SOCRATES fondo remiamas tęstinis tarptautinis projektas „Kalbų mokymasis“
13. Projektas Padėkos vakaras „Iš visos širdies“, skirtas aktyviausiai dalyvaujantiems mokyklos veikloje mokinių tėveliams nominuoti (2005 m.)
14. Projektas Padėkos vakaras „Iš visos širdies“, skirtas aktyviausiai dalyvaujantiems mokyklos veikloje moksleiviams nominuoti (2006 m.)
15. Projektas Padėkos vakaras „Iš visos širdies“, skirtas aktyviausiai dalyvaujantiems mokyklos veikloje mokytojams nominuoti (2007 m.)
16. Projektas „Tautinių mažumų meninė kultūra“, skirtas mokyklos 20 metų Jubiliejui pažymėti (2006 m.)
17. Projektas „Meninių studijų koncertai“. Autorinis choreografijos mokytojos N. Filipovič vakaras (2007 m.)
18. Projektas „Meninių studijų koncertai“. Autorinis muzikos mokytojų T. Balkuvienės ir A. Ogureckio vakaras (2008 m.)
19. Projektas „Dėkoju, mokytojau, tau“, skirtas mokytojų dienai (2008 m.)
20. Projektas „Meninių studijų koncertai“. Autorinis mokytojos J. Pleskačevskajos ir L. Urbanovič vakaras (2009 m.)
21. Projektas „Tolerancija pasauliui“ (2009 m.)
22. Projektas „Piliečio žadintuvas” (2010 – 2012 m. )
23. Projektas „Tarpkultūrinio švietimo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose” (Pestalozzi) – dalyvavo mokytoiai, mokiniai, tėvai (2010 – 2012 m.)
24. Projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ (2010 – 2015 m.)
25. Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ (2010 – 2013 m.)
26. Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (nuo 2012 m.)
27. Projektas „Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“
28. Tęstinis prevencinis projektas ,,Pozityvi tėvystė“ (vykdomas bendradarbiaujant su PPT)
29. Projektas ,,Kartu” (romų mokiniams)
30. Projektas ,,Būkime kartu”: ,,Šitą žemę man likimas dovanojo…” (2013 m.)
31. Projektas ,,Padėk pritapti: pirmi žingsniai mokykloje” (asociacija Lietuvos Sakaliukų sąjunga)
32. Projektas ,,Mokyklos tobulinimo plius”.

33. Tarptautinis Erasmus+ projektas „Mokykla ir Darbas“. Projekte dalyvauja 6 ES šalys: Italija, Belgija, Ispanija, Prancūzija, Rumunija, Lietuva.

34. “Suprasti ekranų kultūrą: Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose” (2016-2017 m. m.).

ILGALAIKIS PROJEKTAS „Kuriame sielos istoriją“

21

1995 m. mokykloje gimė graži iniciatyva, vėliau tapusi tradicija, nuvažiuoti į maždaug 12 km į šiaurę nuo Šiaulių, laukuose stovintį, nelabai didelį, pailgą, per vidury įdubusį kalną, visą tankiai nustatytą kryžiais. Tai garsusis Kryžių kalnas, liudijantis pagarbą ir ištikimybę kryžiaus aukai, per kurią Kristus išgelbėjo visų laikų ir kartų žmones. Kryžių kalnas primena ne tik Atpirkėjo kančią bei mirtį, bet ir Jo prisikėlimą ir išaukštinimą, sykiu ir kiekvieno žmogaus išaukštinimą per Kryžiaus slėpinį. Keliaujantys į Kryžių kalną, jame besimeldžiantys, statantys kryžius, liudija iš kryžiaus trykštančią stiprybę, neišsenkančią viltį ir tikėjimą Dievo meile, tikisi Dievo globos ir pagalbos įvairiuose situacijose.

Lietuvių kalbos mokytoja Helena Žukovska kartu su savo vis naujais auklėtiniais ir kitų klasių moksleiviais kas kelerius metus važiuoja į šią šventą vietą pastatyti kryžių už mūsų mokyklą taip rašydama kiekvieno mokinio nuosavą sielos istoriją. Kryžius vaikai padaro patys, nors juos galima nupirkti prie Kryžių kalno.

1995 m važiavo 9a ir 9b klasės, 2018m. švęsiančios mokyklos baigimo 20-tį, lydimos mokytojų Helenos Pekarskos (dabar Žukovskos) ir Jelenos Glušakovos;

1999 m. – 5d klasė ( mokytoja H.Pekarska, Jelena Rukovič);

2006 m. – 9d ir 9mch klasės (mokytojos Helena Pekarska, Liudmila Urbanovič, Liucija Subotovič, Angelina Uglovskaja);

2009 m. – 12d ir 12mch klasės, būtinai panorusios dar kartą nuvažiuoti į Kryžių kalną prašant Dievo malonės prieš abitūros egzaminus (mokytoja Helena Žukovska);

2016 m. 6m, 7mch, 8mch, 8md, 9mch klasės (mokytojos Helena Žukovska, Liudmila Michailovskaja, Jelena Fomenko, Galina Anisimova, Kristina Zmitrovič ). Pastatytas kryžius su nauju mokyklos pavadinimu – Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras. Užrašą padėjo padaryti dailės mokytoja Daiva Sasnauskienė. Kryžius berniukams padėdavo daryti darbų mokytojas Genadij Beliavskij.

Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose”

17742340_1448751808499812_1008800767_n

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykloje- daugiafunkciame centre nuo 2016- 12- 05 yra vykdomas Britų tarybos ir VšĮ „Meno avilys“ kartu su Ugdymo plėtotės centru projektas “Suprasti ekranų kultūrą: Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose”, kuris yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse. Projektu siekiama ugdyti Lietuvos mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių medijų raštingumą.

Projekto dalyviai 9 mch, 9 md ir 10mch klasių mokiniai.

Projekto vykdytoja anglų kalbos mokytoja Aneta Komisarovienė

Šio projekto išskirtinumas – dėmesys judančiam vaizdui, audiovizualinei medijai bei siekis ugdyti vizualųjį raštingumą, įtraukiant mokiniams patrauklius medijų produktus (TV laidas, filmus, reklamas, video žaidimus, socialinius tinklus).

Pirmasis šio projekto etapas – susitikimai su audiovizualinių medijų specialistais. 2017- 01- 27 Vilniaus „Saulėtekio“ mokykloje- daugiafunkciame centre lankėsi žurnalistė Gražina Sviderskytė.

Antrojo projekto etapo metu mokiniams buvo vedamos audiovizualinės pamokos, kurių tikslas buvo supažindinti mokinius su medios atšakomis: kinu, televizija, reklama, socialiniai tinklais bei kompiuteriniais žaidimais. Pamokų metu  buvo analizuojamas trumpametražinis filmas „Ninocc“, socialinė reklama „Vertimas“, LNK ir Panoramos žinių analizės, Harambė memų analizė bei buvo aiškinamasi asmenukių populiariumo priežastys. 2017- 03- 27- 2017 03- 31 mokykloje vyko Medijų savaitė, kurios metu mokiniai siekė pasidalinti savo įgytomis žiniomis su mokyklos bendruomene, vyko asmenukių konkursas, mokiniai piešė memą, kuris geriausiai atspindi jų gyvenimą mokykloje.

Trečiasis projekto etapas mūsų mokyklos mokiniams vyko mokykloje „Atomic Science Garden“. Mokiniai turėjo galimybę patys sukurti audiovizualinį kūrynį.

Vilniaus „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos tęstinis projektas
„Lietuvos žydų gyvenimas ir kultūra“:

1.  „Keletas berniuko Motelio istorijų“
Muzikinis spektaklis pagal Š. Aleichemo apysaką „Berniukas Motelis“ (2013m.)
2.  „Aktoriaus Bombos svajonė“
Miuziklas pagal A. Karpinovičiaus apysaką „Paskutinis Vilniaus pranašas“ (2014 m.)
3.  „Atmintis apie tai, ko netekome“
Teatralizuotas koncertas (2015 m.)
4.  „Lietuvos žydų išgyvenimo istorijos vaikų akimis“
Muzikinis spektaklis (2016 m.)

 

„Visuomenės gamtamokslinės kompetencijos ugdymas“

P1140367

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras, atsižvelgdamas į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas: darnios plėtros, klimato kaitos, ekologinio mąstymo, kūrybingumo, saviraiškos, sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių formavimą, jau trečius metus iš eilės, kartu su Šnipiškių bendruomenės centru, vykdo Vilniaus miesto savivaldybės, Aplinkos apsaugos departamento inicijuotą projektą „Visuomenės gamtamokslinės kompetencijos ugdymas“.
Šiais metais projekte panoro dalyvauti 10 md ir 10 mch klasės moksleiviai. Projektą mokykloje koordinavo ir mokinių darbų vadove buvo etikos mokytoja Zina Piličiauskienė. Užsiėmimų metu mokiniai aiškinosi ir stengėsi suprasti mūsų planetoje gyvybę palaikančias sistemas, priklausomybės ir priežastingumo procesus, atsakingai taikyti gamtotyros žinias, jausti gamtos reiškinius, aktyviai veikti, atrasti, išbandyti, tyrinėti, patirti pažinimo ir atradimo džiaugsmą, kaupti patirtį, dalyvauti sprendžiant įvairias problemas, kelti hipotezes, susijusias su įvairiausiais gamtos reiškiniais. Vaikai mokomi taikyti įgytas žinias ir gebėjimus, spręsti kasdieninio gyvenimo problemas, ugdomas vaikų pasitikėjimas, atsakomybės jausmas ir gebėjimas prisitaikyti prie kintančios aplinkos.
Darbus apie gamtamokslinį švietimą, kuriuos mokiniai pradėjo daryti rugsėjo mėnesį, pateikė susirinkusiems 2015 m. gruodžio 7 d. Forumo metu Savivaldybės konferencijų salėje. Pirmoji savo sukurtą filmuką „Atskleiskime gamtos grožį“ pristatė Julija Švecova. Po jos įdomų pranešimą skaidrėse „Ištiesk pagalbos ranką“ pristatė Jelena Tubelytė. Abi 10 chd klasės mokinės. 10 md klasės mokinių surinktą medžiagą apie gamtamokslinį švietimą mokykloje sukonkretino ir filmą šia tema sukūrė Beata Lialko. Forumo metu šį darbą pristatė Sulamyta Syrdcova bei Anastasija Smirnova. Abidvi 10 md klasės moksleivės. Moksleivėms už jų puikiai atliktus darbus buvo įteikti padėkos raštai.
Forumo metu veikė mokyklos mokinių darbų, pagamintų iš antrinių žaliavų, paroda.

Zina Piličiauskienė

——————

Antrinių žaliavų panaudojimo idėja
Vilniaus m. savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas
„Darnaus vystymosi principai kasdieniniame gyvenime“

Šnipiškių bendruomenės centras kartu su Vilniaus „Saulėtekio“ vidurine mokykla nuo rugsėjo mėnesio įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Darnaus vystymosi principai kasdieniniame gyvenime“.
Tikslas – didinti moksleivių bei visuomenės sąmoningumą aplinkos apsaugos srityje, skatinant efektyvią informacijos ir praktinės veiklos įgūdžių, dėl darnaus vystymosi ir atsakingo vartojimo, sklaidą. Informuoti ir skatinti Vilniaus miesto gyventojus gyventi švariai, lavinti vartojimo įgūdžius bei gauti tinkamą informaciją dėl aplinkos apsaugos.
Praktinius darbus atliks Vilniaus „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos mokiniai. Jie rinks medžiagą pagal projekto temą ir ruošis pristatyti savo medžiagą Vilniaus miesto savivaldybėje.
Projekte dalyvauja 8 – 10 klasių moksleiviai.

Projekto vadovė – Zina Piličiauskienė

———————-

Erasmus+

Mūsų mokykla  priėmė kvietimą dalyvauti tarptautiniame Erasmus+ projekte „Mokykla ir Darbas“. Projekte dalyvauja 6 ES šalys: Italija, Belgija, Ispanija, Prancūzija, Rumunija, Lietuva.

Projektui vadovauja Italijos Profesinių mokyklų konsorciumas CIPAT ir Italijos edukacinė kvalifikacijos tobulinimo institucija.
Projekto koordinatorė Lietuvoje: Irena Navickienė, Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto Kalbų mokymo centro vedėja.

http://schoolandwork.pixel-online.org/index.php

http://schoolandwork.pixel-online.org/index.php

Pixel is partner in the School&Workproject. Pixel website provides information about the project together with a direct link to the Portal and to the test section. There are many users of Pixel’s website that may now learn about and benefit from the School&Work project.

http://www.pixel-online.net/PRJ__projects_form.php?id_prj=112&id_area=&id_ben=2

Projekto Mokykla ir Darbas buklėtas

Projekto dalyvė Aneta Narkevič

—————-

 

 

 

 

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:30 - 12:15
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00