Mokyklos istorija

1986-1987 m. m. – pirmieji mokyklos mokslo metai erdvioje mokykloje Naujininkų mikrorajone.
1986 – 1988 m. m. − atidaromos sustiprintos muzikos, choreografijos, dailės ugdymo klasės.
1989-1990 m. m. − pradėtas profiliuotas mokymas.
1990-1991 m. m. − suteikiamas eksperimentinės mokyklos statusas.
1994 m. balandžio 20-22 d. kartu su Lietuvos kultūros ir švietimo ministerija, Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos fakultetais, Lietuvos alternatyvaus muzikinio ugdymo centru surengta pirmoji respublikinė mokslinė metodinė konferencija „Sustiprintas muzikinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje: tikslas ir uždaviniai“, kurioje dalyvavo visų Lietuvos regionų meninio ugdymo pedagogai.
1995 m. balandžio 25 d. mokykloje vyko pirmoji respublikinė praktinė choreografijos konferencija „Šokio pamoka mokykloje“, kurioje dalyvavo 148 šalies pedagogai.
1997-1998 m. m. – pradėtas profiliuotas humanitarinis menų pakraipos mokymas.
1999 m. balandžio 21 d. – vyko respublikinė tautinių mažumų konferencija „Šalies multikultūra ir Lietuvos piliečio ugdymas“.
2000 m. kovo 23-24 d. – vyko respublikinė mokslinė metodinė konferencija „Meninės emocijos kryptingo muzikinio ugdymo procese“.
2000 m. gruodžio 19-20 d. – vyko respublikinė konferencija „Tautinių mažumų švietimas Lietuvoje: teoriniai ir praktiniai aspektai“.
2001 m. kovo 22-23 d. – vyko respublikinė mokslinė metodinė konferencija „Meninis moksleivių ugdymas: kompiuterinės technologijos ir jausmai“.
2002 m. balandžio 18-19 d. – vyko respublikinė mokslinė metodinė konferencija „Meninis moksleivių ugdymas: grupinio darbo ir projektų metodai taikant kompiuterines technologijas“.
2003 m. kovo 18-21 d. – vyko respublikinė mokslinė metodinė konferencija „Meninis moksleivių ugdymas: Nuo gabumų lavinimo link asmenybės dorinimo“.
2004 m. kovo 23-26 d. – vyko respublikinė mokslinė metodinė konferencija „Dorinis mokinių ugdymas: pamokoje ir popamokinėje veikloje“.

IMG_4672

Mokytojai, kurie dirbo mokykloje nuo 1986 m.

Mokyklos logo

2015 Mokyklos LOGO

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00