Vizija. Misija

2015 Mokyklos LOGO

„SAULĖTEKIO“ VIZIJA

Mokyklos bendruomenė įsipareigoja siekti, kad kelerių metų perspektyvoje Vilniaus “Saulėtekio” mokykla-daugiafunkcis centras taptų išskirtine šalies bendrojo lavinimo mokykla:

  • kurioje šiuolaikiškai modernus ugdymo procesas leidžia moksleiviams įgyti aukštą dalykinę kompetenciją, bet, atsisakant paplitusio deklaratyvumo, paritetiškai internalizuoti ir pagrindines humanistines vertybes, kurias reglamentuoja naujausi švietimo reformos dokumentai;
  • mokykloje-daugiafunkciame centre plėtojamos neformalaus vaikų ir suaugusių švietimo sistemos alternatyvos, prieinamos, patrauklios ir vertingos menkai į mokymąsi įtrauktoms visuomenės grupėms: Naujininkų seniūnijos vaikams; socialinės rizikos jaunimo grupėms; suaugusiems nepriklausomai nuo jų amžiaus;
  •  atsisakiusia konkurencinio uždarumo ar izoliavimosi ir todėl atvirai skleidžiančia Lietuvai ir pasauliui savo gerąją edukologinę patirtį.

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS MISIJA

Mokyklos bendruomenė, atsižvelgdama į minėtus profesinės veiklos prioritetus, sąmoningai prisiima sau išskirtinę, – ne deklaracinę, o realistinę misiją:
ugdyti moksleivius – dalykiškai kompetentingus, dvasingus ir kūrybingus žmones, kupinus pilietinės drąsos bei gyvenimo džiaugsmo, suvokiančius ir įprasminančius savo nepakartojamą vaidmenį ne tik asmeniniame, bet ir visos šalies gyvenime.

ATEITIES UGDOMOSIOS VEIKLOS PRIORITETAI

Mokyklos bendruomenė, toliau plėtodama aukščiau minėtas programas bei tobulindama ugdymo procesą ir atsižvelgdama į naujausių valstybės švietimo dokumentų nuostatas, 2016 – 2020 metais renkasi šias prioritetines veiklos kryptis:

1. Ugdymo kokybės ir pasiekimų gerinimo programa.
2. Kryptingas kompleksinis meninis ugdymas.
3. Šalies piliečio bei moksleivių pilietinės iniciatyvos ugdymas ir moksleivio asmenybės dorinimas.
4. Neformalusis Naujininkų seniūnijos vaikų ir suaugusių švietimas.
5. Materialinių išteklių panaudojimas ir žmogiškųjų išteklių tobulinimas.

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00