Mokinių priėmimas į mokyklą

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E.SISTEMĄ GRAFIKAS

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos tvarkos aprašas 2020-02-12 Nr. 1-423 (Priėmimo tvarka) 

MOKINIŲ-PRIĖMIMO-Į-VILNIAUS-SAULĖTEKIO“-MOKYKLĄ-DAUGIAFUNKCĮ-CENTRĄ-IR-IŠVYKIMO-IŠ-MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO-CENTRO-TVARKOS-APRAŠAS

 Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (2019-02-11 Nr. 1-1950)

Skelbiame patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimus 

1. SPRENDIMAS „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO“ 

https://vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30320815

2.  SPRENDIMAS „DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

https://vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30320852

Viskas apie registraciją į mokyklas 2018 m. (Vilniaus savivaldybės informacija)

Tėvams. Viskas apie registraciją į mokyklas (Word)

Vilniaus m. savivaldybė. Priėmimo tvarka (2018 m.)   (pdf)

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS ,,SAULĖTEKIO“ MOKYKLĄ-DAUGIAFUNKCĮ CENTRĄ IR IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TVARKOS APRAŠAS

2018 m. gegužės mėn. ĮSAKYMAI dėl mokinių priėmimo

——————————-

ĮSAKYMAS

Dėl mokinių priėmimo į mokyklą 2018-2019 m. m.

komisijos darbo tvarkos tvirtinimo

 

2018 m. vasario 29 d. Nr. V – 21

Vilnius

 

Vadovaudamasi priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-28 sprendimu Nr. 1-1366, Mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus įsakymu 2018-02-28 Nr. V-20, tvirtinu:

1. Mokinių priėmimo į mokyklą komisija pradeda darbą 2018-06-01, baigia darbą – 2018-08-30.

2. Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos posėdžių grafikas:

2018-06-01 – priėmimas į priešmokyklinę grupę

2018-06-05 – priėmimas į 1-5 klases;

2018-08-30 – priėmimas į 1-10 klases.

3. Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo vieta – 16 kab.

4. Mokinių priėmimo į mokyklą komisija vadovaujasi Priėmimo į Vilniaus ,,Saulėtekio“ mokyklą – daugiafunkcį centrą tvarkos aprašu.

5. Mokinių priėmimo į mokyklą komisija priimtųjų mokinių sąrašus skelbia mokyklos internetinėje svetainėje www.sauletekio.lt ir mokyklos skelbimų lentoje. Nepriimtųjų mokinių tėvus informuoja raštu arba telefonu.

6. Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolai perduodami komisijos pirmininkui. Asmenų pateikti dokumentai saugojami mokinių asmens bylose. Toliau dokumentai saugomi mokyklos archyve vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodykle.

 

Direktorė                                                              Reiza Zinkevičienė

———–

ĮSAKYMAS

Dėl mokinių priėmimo į mokyklą 2018-2019 m. m. komisijos tvirtinimo

 

2018 m. vasario 29 d. Nr. V – 22

Vilnius

 

Vadovaudamasi Mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus įsakymu 2018-02-28 Nr. V-20, sudarau Mokinių priėmimo į mokyklą komisiją 2018-2019 m. m. tokios sudėties:

Jelena Glušakova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Zina Piličiauskienė, etikos mokytoja, sekretorė;

Irena Milevskaja, mokyklos Darbo tarybos pirmininkė, narė;

Alevtina Strumilienė, matematikos vyr. mokytoja, narė;

Nina Žemaitėlienė, socialinė pedagogė, narė;

Aleksandr Sosnovskij, informacinių technologijų mokytojas, narys.

 

Direktorė                                                                Reiza Zinkevičienė

 Informacija atnaujinta 2018-03-09

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:25 - 12:10
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00