Mokinių priėmimas į mokyklą

SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2023-03-22

 

Informuojame, jog 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Švietimo įstatymo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr) pakeitimai, kuriuose pažymimos nuostatos dėl priešmokyklinio ugdymo: nuo kokio amžiaus vaikai gali pradėti ugdytis priešmokyklinio ugdymo grupėse ir kokiais atvejais reikia kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau – PPT) dėl vaiko įvertinimo.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.  priešmokyklinis ugdymas pradedamas:

1)      2017 m. gimusiems vaikams – privalomas priešmokyklinis ugdymas;

2)      2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimusiems vaikams – pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas, atsižvelgus į tėvų (globėjų) sprendimą;

3)      2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. gimusiems vaikams – gali būti pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas, atlikus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą PPT. Tėvai (globėjai) kreipiasi į PPT (ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d.) dėl vaiko įvertinimo pradėti priešmokyklinį ugdymą. Gavę PPT išvadą-rekomendaciją, dėl tolesnio vaiko ugdymo galutinį sprendimą priima tėvai (globėjai).

Primename, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e/asr) įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus tiems vaikams, kurie pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo būdami 5 metų. Jei vaikai pradėjo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai jiems tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai, priešmokyklinis ugdymas negali trukti dvejus metus ir jokios išimtys nėra numatytos.

LR Socialinės paramos mokiniams įstatymo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.279123/asr) 3 punktas reglamentuoja „Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, mokykla organizuoja nemokamus pietus, kurie skiriami šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka nevertinant gaunamų pajamų.“. Pažymima, jog vaikų maitinimas apmokamas vienerius arba dvejus metus, kol vaikas lanko priešmokyklinio ugdymo grupę.

Žiūrėti skaidres:

IU ir PU TA pakeitimai – 2023-01-30 (Vilniaus m.)

2023-02-02

 

Gerbiamieji tėvai (globėjai),

pranešame, kad nuo 2023 metų sausio 1 d. informacinėje sistemoje yra rodomi prašymai ir tų tėvų (globėjų), kurie pageidauja, kad jų vaikai nuo 2023 metų rudens pradėtų lankyti Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas

 

Taip pat primename, kad nuo kovo 1 d. iki 10 d. https://svietimas.vilnius.lt/ tėvai turės galimybę pasitikrinti, ar pasirinktose įstaigose yra formuojamos jų vaikų amžiaus grupės bei kiek vaikų planuojama priimti. Pažymime, kad tėvai gali redaguoti prašymus, jų pateikimo (redagavimo) data nedaro įtakos vietai eilėje. Galima pasirinkti iki penkių įstaigų. Eilė gali keistis dėl to, kad vilniečių prašymai yra registruojami/redaguojami nuolat (išskyrus grupių formavimo metu, kovo 18-31 dienomis).

 

Grupės bus formuojamos nuo kovo 18 d. iki 31 d. Tėvai, kurie gaus pranešimą dėl vaiko priskyrimo į ugdymo įstaigą, per 10 k.d. turės pasirašyti el. ugdymo sutartis. Vaikai, kurių tėvai nepatvirtino darželio lankymo ir nepasirašė el. ugdymo sutarties, bus išbraukiami iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas pranešama laukiantiems eilės tvarka.

 

Informuojame, kad po grupių formavimo laisvos vietos skelbiamos https://svietimas.vilnius.lt/. Atkreipiame dėmesį, kad į atsilaisvinusias vietas vaikai, pagal tinkamą amžių, yra priimami nuolat.

 

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į atsakingus už vaikų priėmimą ikimokyklinio ugdymo skyriaus specialistus.

SPRENDIMAS dėl  priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savialdybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo

 

Primename, kad š. m. kovo 1 d. prasideda priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Priėmimo tvarka 2022-2023

Priėmimo grafikas 2022m.

Konfidencialumo pasižadėjimo forma įstaigoms 2022

2023 M. MOKINIŲ IR AUKLĖTOJŲ SKYRIMAS Į KLASES 2023 m.

Mokinių priėmimo aprašas 2023 m.

Priėmimo aprašas į priešmokyklinę grupę 2023 m.

Informacija atnaujinta 2023-03-01

 

 

Priimti nuo 2022-09-01 į

priešmokyklinės grupės vaikai

(ID numeris):

Priimti nuo 2022-09-01 į

1-aisas klasės mokiniai

(ID numeris):

Priimti nuo 2022-09-01 į

2-10 klasės mokiniai

(ID numeris):

 1. 8276505296
 2. 4526936339
 3. 3860644742
 4. 2844437183
 5. 3139261869
 6. 8525657998
 7. 8802563390
 8. 4321786654
 9. 1570713358
 10. 6518661502
 11. 4909727467
 12. 3951000812
 13. 8648385235
 14. 5037692819
 15. 6477439886
 16. 6879658494
 17. 1294930990
 18. 4798353152
 19. 7758785385
 20. 4661861470
 21. 2915806799
 22. 1343964112
 23. 9909108002
 24. 2674097004
 25. 4113842551
 26. 8834899622
 27. 4860925464
 28. 8352704616
 29. 6857428142
 30. 7502668870
 31. 4615798936
 32. 1883094184
 33. 7418586100
 34. 1125190558
 35. 1487219062
 36. 7811809908
 37. 7363767471
 38. 4748156580
 39. 8236209663
 40. 6124258211
 41. 8657428142
 42. 5621100783
 43. 4424571421
 44. 1882188961
 45. 1367955273
 46. 4588887384
 47. 3205110450
 1. MOK – 86475
 2. MOK – 78746
 3. MOK – 83655
 4. MOK – 74815
 5. MOK – 82663
 6. MOK – 80748
 7. MOK – 80690
 8. MOK – 80730
 9. MOK – 85726
 10. MOK – 83650
 11. MOK – 80449
 12. MOK – 79831
 13. MOK – 77111
 14. MOK – 79400
 15. MOK – 79408
 16. MOK – 81419
 17. MOK – 86306
 18. MOK – 85835
 19. MOK – 85666
 20. MOK – 83490
 21. MOK – 82279
 22. MOK – 82050
 23. MOK – 80752
 24. MOK – 80684
 25. MOK – 80671
 26. MOK – 80635
 27. MOK – 80594
 28. MOK – 80564
 29. MOK – 80561
 30. MOK – 80519
 31. MOK – 79544
 32. MOK – 79427
 33. MOK – 78723
 34. MOK – 78455
 35. MOK – 78303
 36. MOK – 78184
 37. MOK – 77986
 38. MOK – 77489
 39. MOK – 77463
 40. MOK – 77358
 41. MOK – 77349
 42. MOK – 77327
 43. MOK – 77257
 44. MOK – 76827
 45. MOK – 76457
 46. MOK – 74961
 47. MOK – 74700
 48. MOK – 88210
 49. MOK – 88013
 50. MOK – 87763
 51. MOK – 77989
 52. MOK – 74833
 1. MOK – 87342 (4 kl.)
 2. MOK – 86691 (3 kl.)
 3. MOK – 80551 (3 kl.)
 4. MOK – 74696 (3 kl.)
 5. MOK – 86613 (6 kl.)
 6. MOK – 87826 (8 kl.)
 7. MOK – 88435 (2 kl.)
 8. MOK – 87896 (4 kl.)
 9. MOK – 88520 (5 kl.)
 10. MOK – 88519 (6 kl.)
 11. MOK – 88645 (7 kl.)
 12. MOK – 88644 (7 kl.)
 13. MOK – 88002 (7 kl.)
 14. MOK – 88625 (2 kl.)
 15. MOK – 88412 (4 kl.)
 16. MOK – 88423 (4 kl.)
 17. MOK – 88424 (4 kl.)
 18. MOK – 88237 (5 kl.)
 19. MOK – 87144 (6 kl.)
 20. MOK – 87281 (6 kl.)
 21. MOK – 87799 (7 kl.)
 22. MOK – 76657 (8 kl.)
 23. MOK – 87264 (10 kl.)
 24. MOK –86692 (4 kl.)
 25. MOK – 86691 (4 kl.)
 26. MOK – 83104 (3 kl.)
 27. MOK – 79397 (7 kl.)

Informacija atnaujinta 2021-06-14

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS ,,SAULĖTEKIO“ MOKYKLĄ-DAUGIAFUNKCĮ CENTRĄ IR IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TVARKOS APRAŠAS

2021-mokinių-priėmimo-aprašas

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

Tvarka_2021

 

Primename, kad š. m. balandžio 18-30 d. vyksta vaikų priskyrimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. Tėvai (globėjai) iki š. m. gegužės 31 d. elektroniniu būdu turi pasirašyti ugdymo sutartis su įstaiga, kurioje gaus vietą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šiuo metu sistema ruošiama sutarčių pasirašymui elektroniniu būdu, todėl tėvelius (globėjus), esant poreikiui ir kylant klausimams, apie tai informuokite. Papildoma informacija apie sutarčių pasirašymą elektroniniu būdu ir reikiamų dokumentų pateikimą bus pranešta vėliau. Tėvai (globėjai) visą informaciją apie pateiktą prašymą ir įvykusį priėmimą gali rasti čia: https://svietimas.vilnius.lt. Pažymima, kad reaguojant į šiandieninę susiklosčiusią situaciją, klausimai dėl sutarčių pasirašymo ir dokumentų pateikimo turi būti sprendžiami lanksčiai, ieškant kiekvienai šeimai patogaus būdo, konstruktyviai bendradarbiaujant. Prašome nesiųsti tėvų (globėjų) spręsti iškilusių nesusipratimų į savivaldybę, o geranoriškai teikti pagalbą, susisiekti su priėmimą vykdančiomis Skyriaus specialistėmis, aiškintis situaciją ir tada informuoti tėvus (globėjus). Kviečiame bendrauti su kiekviena šeima individualiai, teikti reikiamą informaciją ir vykdyti pozityvią komunikaciją.

——————————-

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00