Naudinga tėveliams

VILNIAUS ,,SAULĖTEKIO” MOKYKLOS–DAUGIAFUNKCIO CENTRO PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO MOKINIŲ SAUGUMO IR SVEIKATOS UŽTIKRINIMO TVARKA. Patvirtinta Vilniaus ,,Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės įsakymu 2023-09-13 Nr. V-213          TVARKA

 

Tėvams apie UTA (ugdymo turinio atnaujinimo):

Esminiai pokyčiai Atnaujintoje pradinio ugdymo programoje

Esminiai pokyčiai Atnaujintoje pagrindinio ugdymo programoje

 

Skaidrės apie UTA.pptx

 

Svarbu žinoti!!!

1. Bendruju programu igyvendinimas_2023 01 26

2. IU ir PU TA pakeitimai – 2023-01-30 (Vilniaus m.)

3. priešmokyklinio ugdymo grupių formavimas 2023-2024

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus specialistų parengtas informacinis lankstinukas tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus (iki 7 m.) bei pagalbos galimybes vaikui/ šeimai Vilniaus mieste.

Lankstinukas tėvams

14 būdų padėti savo vaikui pasiekti gerus rezultatus mokykloje

 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigosTėvų (globėjų, rūpintojų) teisės

 1. Teisė gauti informaciją apie savivaldybėje veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymo formas. Iš mokyklos jie turi gauti informaciją apie vaiko ugdymą: kaip jam sekasi mokytis, kokie įvertinimai, sunkumai, koks jo elgesys, ar jis nepraleidinėja pamokų.
 2. Teisė parinkti vaikui (ar dalyvauti parenkant) ugdymo programą, formą, mokyklą.
 3. Teisė į savivaldą. Mokinių tėvai gali burtis į įvairias asociacijas, sąjungas ar kitas organizacijas. Dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijoje, mokyklos tarybos veikloje.
 4. Teisė reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas geros kokybės ugdymas.
 5. Teisė į pirmąją klasę leisti šešiametį, jei jis yra pakankamai subrendęs mokyklai. Brandą nustato savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos

 1. Pareiga, rūpintis, kad vaikas mokytųsi, reguliariai lankytų mokyklą, nevėluotų į pamokas. Jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą, tėvai nedelsdami turi informuoti mokyklą.
 2. Pareiga vaikams iki 14 metų parinkti dorinio ugdymo, tai yra tikybos arba etikos programą.
 3. Pareiga sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, gerbti vaiko asmenybę, apsaugoti nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo.
 4. Pareiga bendradarbiauti su mokykla: mokyklos vadovu, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą. Tėvai turi dalyvauti parenkant vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo programą ir mokyklą.
 5. Pareiga užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą. Sveikatos pažymėjimus mokyklai reikia pateikti kasmet iki rugsėjo 15 d.
 6. Pareiga ugdyti vaiko vertybines nuostatas, kontroliuoti ir, jei reikia, koreguoti vaiko elgesį.

(Cituojama pagal Švietimo ministerijos puslapį Mokinių, tėvų ir mokytojų teisės ir pareigos: Tėvų teisė ir pareigos)


 

Mokyklos bendravimo su tėvais formos

tevu informavimo modelis

 

Tėvams: 10 paprastų būdų, kaip auginti vaikus atsakingai

1. Meilė yra pagrindinis ir didžiausiais Jūsų vaiko poreikis.
2. Girkite ir skatinkite vaiką.
3. Gerbkite vaiko iniciatyvą, interesus ir nuomonę.
4. Pripažinkite ir gerbkite vaiko asmenybę ir individualybę.
5. Mokykitės kalbėti su vaiku ir raskite tam laiko.
6. Laikykitės drausmės ir Jūsų šeimos taisyklių.
7. Dažniau būkite kartu.
8. Įvertinkite klausimo „kodėl?“ reikšmę.
9. Atsisakykite smurto.
10. Nepamirškite rūpintis savimi.

Daugiau patarimų apie atsakingą auklėjimą ieškokite www.augink.lt

 

Pažinkite savo vaiką

Tai, ką girdėdavome, kai buvome vaikai.

Stovėk ramiai!
Nekalbėk pilna burna!
Žiūrėk, nepargriūk!
Ateik čia! Eik žaisti vienas!
Paskubėk! Kodėl manęs neklausai?!
Nesimaišyk man po kojomis!
Neišsitepk! Tu jau didelis!

Tai, ką norėjome išgirsti, kai buvome vaikai.

Tu toks gražus!
Kaip jautiesi?
Žinau, kad mane myli…
Kaip gerai, kad Tave turiu!
Noriu išklausyti Tave
Ar tu laimingas?
Tu toks švelnus…
Myliu Tave!
Pasakyk, kada jautiesi nelaimingas…
Jei nori, papasakok man…
Pasikalbėkime truputį…
Man patinki toks, koks esi!
Kas tave supykdė?
Pasitikiu Tavimi!
Tu man patinki!
Klausau Tavęs…
Pasakyk, jei suklydau
Ką apie tai manai?
Kada Tau nepatinku?
Man patinka būti su Tavimi!
Ar Tau liūdna?
Kas Tave nuskriaudė?
Kodėl gi šito nenori?
Ar aš Tau patinku?
Papasakok man, apie ką galvoji…
Verk, jei skaudu…
Tu toks mielas!
Gal bijai?
Man patinka, kai Tu juokiesi.

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00