Naudinga tėveliams

 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus specialistų parengtas informacinis lankstinukas tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus (iki 7 m.) bei pagalbos galimybes vaikui/ šeimai Vilniaus mieste.

Lankstinukas tėvams

„Pasiilgai draugų-SKIEPYKIS“

Primename, kad Lietuva kaip ir kitos valstybės  jau leidžia vaikų nuo 12 m. skiepijimą ,,Pfizer“ vakcina. Pasak Vilniaus miesto administracijos vyriausiosios  patarėjos Alinos Kovalevskajos, prastėjant epidemiologinei situacijai,  „5–11 klasių moksleiviai lieka kaip pirmiausia į nuotolinį ugdymą sugrąžinama grupė, tad  jiems turėtų būti ypač aktualu įgyti imunitetą vakcinuojantis“. Tikimasi, kad nepilnamečių moksleivių tėvai pasinaudos šia priemone išvengti nuotolinio ugdymo, taip pat sporto ir kūrybinių užsiėmimų nutraukimo, o svarbiausia – ligos.

Taip pat vaikai gali būti paskiepyti po Vilnių keliaujančiuose skiepobusuose, kur irgi siūloma „Pfizer“ vakcina.Rugpjūčio 13 d. skiepobusas atvyks prie Baltojo tilto, kur vyks vaikų krepšinio šventė .Su tėvais atvykę vaikai nuo 12 metų galės ir pasiskiepyti.

Specialistai įspėja, kad nuotolinis mokymasis per pastaruosius metus paliko ne tik ugdymo spragų, bet ir nepageidaujamų pasekmių vaikų psichinei emocinei būklei, tad NEDVEJOKIME, SKIEPYKIMĖS.

Informacija atnaujinta 2022-09-21

__________________________________________________________________________________________________________________

Apibendrinta ir  vizualiai pateikta informacija apie rekomendacijas ir reikalavimus  dėl Covid-19 prevencijos:

Informacija mokinių Tėvams

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.

Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma pridedama) galima pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui arba mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai. Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinių išmokų skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, besikreipiantys į Socialinių išmokų skyrių, nuo 2020 m. birželio 1 d. aptarnaujami adresu Kauno g. 3 tik iš anksto užsiregistravus telefonu 8 700 35545 ir tik tais klausimais, kurių neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu.

Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ;

– prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos mokiniams skyrimas užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;

– telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užpildys specialistas);

– siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, taip pat per elektroninio pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

 • paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;
 • Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
 • Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.

Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-586.

SP 11 (A)

Dėkojame už bendradarbiavimą

Gražios dienos

Pagarbiai

 

Daiva Kasperaitienė

Vilniaus m. savivaldybės administracijos

Švietimo aplinkos skyriaus

Vyriausioji specialistė

Konstitucijos pr. 3–805.1 kab.

LT-09601 Vilnius

Tel. (8 5) 211 2376

El. p  daiva.kasperaitiene@vilnius.lt

www.vilnius.lt

14 būdų padėti savo vaikui pasiekti gerus rezultatus mokykloje

 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigosTėvų (globėjų, rūpintojų) teisės

 1. Teisė gauti informaciją apie savivaldybėje veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymo formas. Iš mokyklos jie turi gauti informaciją apie vaiko ugdymą: kaip jam sekasi mokytis, kokie įvertinimai, sunkumai, koks jo elgesys, ar jis nepraleidinėja pamokų.
 2. Teisė parinkti vaikui (ar dalyvauti parenkant) ugdymo programą, formą, mokyklą.
 3. Teisė į savivaldą. Mokinių tėvai gali burtis į įvairias asociacijas, sąjungas ar kitas organizacijas. Dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijoje, mokyklos tarybos veikloje.
 4. Teisė reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas geros kokybės ugdymas.
 5. Teisė į pirmąją klasę leisti šešiametį, jei jis yra pakankamai subrendęs mokyklai. Brandą nustato savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos

 1. Pareiga, rūpintis, kad vaikas mokytųsi, reguliariai lankytų mokyklą, nevėluotų į pamokas. Jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą, tėvai nedelsdami turi informuoti mokyklą.
 2. Pareiga vaikams iki 14 metų parinkti dorinio ugdymo, tai yra tikybos arba etikos programą.
 3. Pareiga sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, gerbti vaiko asmenybę, apsaugoti nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo.
 4. Pareiga bendradarbiauti su mokykla: mokyklos vadovu, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą. Tėvai turi dalyvauti parenkant vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo programą ir mokyklą.
 5. Pareiga užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą. Sveikatos pažymėjimus mokyklai reikia pateikti kasmet iki rugsėjo 15 d.
 6. Pareiga ugdyti vaiko vertybines nuostatas, kontroliuoti ir, jei reikia, koreguoti vaiko elgesį.

(Cituojama pagal Švietimo ministerijos puslapį Mokinių, tėvų ir mokytojų teisės ir pareigos: Tėvų teisė ir pareigos)


 

Mokyklos bendravimo su tėvais formos

tevu informavimo modelis

 

Tėvams: 10 paprastų būdų, kaip auginti vaikus atsakingai

1. Meilė yra pagrindinis ir didžiausiais Jūsų vaiko poreikis.
2. Girkite ir skatinkite vaiką.
3. Gerbkite vaiko iniciatyvą, interesus ir nuomonę.
4. Pripažinkite ir gerbkite vaiko asmenybę ir individualybę.
5. Mokykitės kalbėti su vaiku ir raskite tam laiko.
6. Laikykitės drausmės ir Jūsų šeimos taisyklių.
7. Dažniau būkite kartu.
8. Įvertinkite klausimo „kodėl?“ reikšmę.
9. Atsisakykite smurto.
10. Nepamirškite rūpintis savimi.

Daugiau patarimų apie atsakingą auklėjimą ieškokite www.augink.lt

 

Pažinkite savo vaiką

Tai, ką girdėdavome, kai buvome vaikai.

Stovėk ramiai!
Nekalbėk pilna burna!
Žiūrėk, nepargriūk!
Ateik čia! Eik žaisti vienas!
Paskubėk! Kodėl manęs neklausai?!
Nesimaišyk man po kojomis!
Neišsitepk! Tu jau didelis!

Tai, ką norėjome išgirsti, kai buvome vaikai.

Tu toks gražus!
Kaip jautiesi?
Žinau, kad mane myli…
Kaip gerai, kad Tave turiu!
Noriu išklausyti Tave
Ar tu laimingas?
Tu toks švelnus…
Myliu Tave!
Pasakyk, kada jautiesi nelaimingas…
Jei nori, papasakok man…
Pasikalbėkime truputį…
Man patinki toks, koks esi!
Kas tave supykdė?
Pasitikiu Tavimi!
Tu man patinki!
Klausau Tavęs…
Pasakyk, jei suklydau
Ką apie tai manai?
Kada Tau nepatinku?
Man patinka būti su Tavimi!
Ar Tau liūdna?
Kas Tave nuskriaudė?
Kodėl gi šito nenori?
Ar aš Tau patinku?
Papasakok man, apie ką galvoji…
Verk, jei skaudu…
Tu toks mielas!
Gal bijai?
Man patinka, kai Tu juokiesi.

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00