6mch klasės TOLERANCIJOS ŽIBINTAS

Kas yra tolerancija? Tai gebėjimas ar valia priimti arba susitaikyti su tam tikrais dalykais, nuomonėmis arba elgesio būdais, kurie gali skirtis nuo mūsų įsitikinimų, normų ar vertinimų. Tai reiškia pasiryžimą ar galimybę pakęsti arba toleruoti tai, kas yra skirtinga, nepaisant to, kad tai gali neatitikti mūsų asmeninių arba kultūrinių įsitikinimų.

Tolerancija yra svarbi socialinė ir tarpkultūrinė vertybė, kuri skatina supratimą, pagarbą ir harmoningus tarpusavio santykius tarp žmonių, kurie yra skirtingi, pvz., kultūrų, religijų, rasės, lyties, etninių grupių ar kitų skirtumų požiūriu. Labai gražiai tolerancija gyvuoja ir plačiai kvėpuoja mūsų mokykloje, kurioje šiuo metu  mokosi 11-os tautybių mokiniai. Susibūrę į vieną darnų, nors skirtingų tautybių ir religijų kolektyvą. 6 mch klasė įsijungė į Tolerancijos dienos paminėjimą ir meniškai pagamino Tolerancijos žibintus. Prasmingomis darbo akimirkomis 6mch klasės mokiniai, klasės vadovė Angelina Uglovskaja pasidalino su mokyklos bendruomene.

Puikiai suprantame, jog šios vertybės esmė yra neįstengti priimti visiškai vienodai visų dalykų, bet pripažinti, kad žmonės gali turėti skirtingas nuomones, tradicijas ir tikėjimą, kurie yra vertingi jų pačių kontekste. Tolerancija neturėtų reikšti abejingumo ar tingumo, o greičiau skatinti supratimą, dialogą ir pagarbą.

Tolerancija yra svarbi kaip demokratinės visuomenės ir teisinės valstybės vertybė. Tai apima apsaugą nuo diskriminacijos, nepagrįstos prievartos arba persekiojimo dėl asmeninių įsitikinimų, religijos arba kilmės. Todėl mūsų mokykloje savo šaknis suleido tiek skirtingų tautybių ir religijų mokinių, kurie jaučiasi saugiai ir gali išreikšti save įvairiose mokykloje vykdomose veiklose.

Svarbu pažymėti, kad tolerancija nereiškia pritarti smurtui, neapykantai ar bet kokiam žalingam elgesiui. Ji skirta skatinti pagarbą, supratimą ir taiką tarp žmonių, nepaisant jų skirtumų, ir padėti sukurti palankią aplinką harmoningam bendravimui. Tad, palinkėkime vieni kitiems būti tolerantiškais ir gerbti vienas kitą.

 

 

Etikos ir gyvenimo įgūdžių vyresnioji mokytoja,

Visuomenės sveikatos specialistė

Zina Piličiauskienė

 

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00