Gyvos tolerancijos pamokos

 

 „Žmogui neduota žinoti kiek laiko jam skirta gyventi, bet žmogui duota galimybė pasirinkti kaip gyventi…“, šiais  žodžiais prasidėjo renginys, skirtas Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai,  nuskambėjusioje mokyklos muzikos įgarsinimo ir įrašų studijos vadovo Vladimiro Blizgunovo sukurtoje muzikinėje kompozicijoje “Gyvenimo prasmė“. Šį kūrinį  atliko muzikos studijų jaunučių ir jaunių chorai, mokyklos  mokytojai.

Vilniaus “Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenėje Holokausto aukų atminimo diena  minima du kartus: rugsėjo 23 dieną – Lietuvos žydų genocido aukų diena Panerių memoriale, Vilniuje ir sausio 27dieną  -Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena.

Šioje mokykloje du kartus per metus paminėti šią dieną jau tapo tradicija per pastaruosius dešimt metų. Šios mokyklos mokytojų kolektyvui bei visai mokyklos bendruomenei labai svarbu ugdyti ir puoselėti tolerancijos, pagarbos, užuojautos, pagalbos vienas kitam vertybes, skleisti žinią, kad tokia tragedija kaip holokaustas negali pasikartoti nė vienai tautai, rasei ar socialinei žmonių grupei. Šias nuostatas patvirtino mokyklos-centro  direktorės Reizos Zinkevičienės  renginyje nuskambėję žodžiai: “Žmogus turi išmokti gyventi taip, kad galėtų priešui atleisti, neperžengti visų ribų, matyti priešaky tikėjimą ir viltį. Žmogus turi suvokti, jog vakar dienos nesugrąžinsi, kad būtina išsaugoti taiką žemėje ateinančioms kartoms, tačiau nuolat prisiminti tuos, kurie žuvo vardan ateities. Tai mūsų gyvenimo prasmė.“.  Už tarpkultūrinio dialogo ir daugiakalbystės plėtros, tolerancijos ir pagarbos kitoms tautoms ugdymo puoselėjimą mokyklos-centro direktorę Reizą Zinkevičienę Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, 2018 metų Vasario 16-osios-Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga apdovanojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.

Šioje mokykloje mokosi aštuonių tautybių vaikai, todėl, kas yra tolerancija ir kitų žmonių skirtumai jiems savaime suprantamas dalykas, tarsi -gyvenimo būdas.

Nuo 2009 metų , pasirašius su   Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti  direktoriumi Ronaldu Račinsku bendradarbiavimo sutartį, mokykloje  įkurtas   Tolerancijos ugdymo centras.  Šios mokyklos vienas iš strateginių tikslų- ugdyti humanistinių vertybių sistemą puoselėjant moksleivių dvasingumą, jų dorinį atsparumą antihumaniškiems poelgiams ir brandų atsakingą bei iniciatyvų Lietuvos pilietį.  Įgyvendinat minėtą tikslą, Tolerancijos centras rengia Holokausto aukų atminimui skirtus renginius, meninius projektus ne tik mokyklos bendruomenei, bet ir Vilniaus miesto visuomenei.

Tokių renginių metu į mokyklą atvyksta išskirtinės ir  įdomios asmenybės, kurių vaidmuo svarbus ugdant jaunosios kartos suvokimą apie toleranciją, tai -gyvos istorijos ir literatūros pamokos  , kurios itin svarbios ugdytinių brandai ir augimui, tokie renginiai skatina domėtis istorija, taip pat primena,  ką anksčiau teko išgyventi žmonėms. Yra dalykų, kurių vaikai nesupranta dėl patirties stokos, bet jie gali suprasti ir įsivaizduoti nagrinėdami literatūros kūrinius, kaip jaučiasi tėvų, namų netekęs  ir visų persekiojamas vaikas. Toks suvokimas  leidžia suprasti praeitį ,modeliuoti ateitį, kurioje negali būti vietos tokioms tragedijoms, ir, be abejo, ugdo emocinį intelektą.

Mokykloje Holokausto aukoms atminti buvo eksponuojamos dvi parodos, fotomenininko Rimanto Dichavičiaus paroda „Paminklas paminklui“, Vilniaus Gaono žydų muziejaus parengta kilnojamoji paroda „ Išgebėtas žydų vaikas pasakoja apie ŠOA“. Apžiūrėję parodas  su mokiniais diskutavome apie žmogaus būties trapumą, apie tautų praradimus, kodėl kūrybingiausi ir drąsiausi žmonės buvo ištremti, nužudyti ir pan. Lituanistų metodinėje grupėje aptariame tokių renginių svarbą, nes mokytojui privalu ugdyti vertybes , nes kiekvieno iš mūsų sprendimai ir veiksmai yra svarbūs kiekvieną dieną, nes jie ir lemia kokia bus mokykla, šalis, galiausiai visas pasaulis. Pasaulyje žmonių naikinimas vyksta ir šiandien, todėl negalime būti abejingi netolerancijai, tautinei neapykantai. Skaitome litvakų rašytojų  G.Kanovičiaus , I. Mero , M. Ivaškevičiaus kūrinius bei ištraukas, analizuojame jų mintis. Mokiniai  literatūros pamokose diskutuoja, rengia konferencijas ir pristatymus. Šią temą svarbu paversti edukacijos įrankiu ne tik istorijos, bet ir literatūros pamokose. Su pradinių klasių mokiniais dėliojome nuotraukų dėliones aptardami fragmentus, nuotaikas, jausmus.

Sausio 30 dieną mokykloje-centre kartu su Tarptautine komisija paminėta Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena, tądien apsilankė garbūs svečiai, tarp jų ir Lietuvos Respublikos Seimo narys, ambasadorius, Santarvės ordino kavalierius  Antanas Vinkus, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti  direktorius Ronaldas Račinskas. Iškilių asmenybių pasakyti žodžiai palieka neišdildomą įspūdį vaikų širdyse, skatina diskutuoti ir gilintis. Ypatingai įsiminė Antano Vinkaus, Lietuvos Respublikos Seimo nario išsakyti priesakai mokiniams: “Skubėkite daryti gerus darbus, nebūkite abejingi blogiui, puoselėkite pagarbą ir toleranciją kitoms tautoms ir kultūroms“. Svečiavosi ir žydų bendruomenės „Vilnius- Lietuvos Jeruzalė“ pirmininkė Judita Glauberzonaitė, užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiems pavedimams Loreta Zakarevičienė, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus  Tolerancijos centre atminimo įamžinimo skyriaus vedėja Danutė Silčinskaja, Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Raminta Gudeliauskaitė ir Greta Simutienė.

Jautriausias paminėjimo momentas buvo  kai ne tik kalbėjusieji, bet visi svečiai uždegė žvakeles aukoms pagerbti. Renginio metu vaizdine ir garsine išraiška skambėjo nuolat  ,,Mes prisimename‘‘.

Renginio rimtį nuspalvino mokyklos meno studijų kolektyvų atliekamos dainos jidiš ir lietuvių kalbomis, žydų tautos  šokiai. Skambėjo dainos: „Angelas“, „Chaim“, „Sudainuokime Lietuvą“ bei šokis – daina „Hava-Nagila“.

Šis renginys parengtas su Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, neabejinga Holokausto atminčiai,   o prasmingą ir be galo jautrų sielai koncertą parengė muzikos mokytojos: Tatjana Balkuvienė, Jelena Karalienė, šokių mokytoja Ieva Zavadskaitė.

Po renginio kalbintai lietuvių kalbos mokytojai Vilmai  Veličkienei labiausiai įstrigo Seimo nario, ambasadoriaus Antano Vinkaus mintys, jog „mes Holokaustą linkę vertinti ir prisiminti kaip kažkurios vienos tautos tragišką likimą.“ Tačiau jis akcentavo tai, „jog iš tiesų labai svarbu jaustis viso to dalimi, kasdien suvokiant savo atsakomybę pilietinėje visuomenėje, suprantant, kad ne tik galime, bet ir turime  atvirai reikšti savo nesutikimą matydami diskriminaciją, prievartą religiniu ar etniniu pagrindu. Privalome kalbėtis, diskutuoti ir net nebijoti ginčytis, kai nuomonės išsiskiria, nes tokiu būdu gimsta genealiausios idėjos. Tačiau tam būtinas ryšys vienam su kitu“, kurį, anot ambasadoriaus, „šiuolaikinėje visuomenėje mes kažkur nuolat pametame, pamirštame, nevertiname. Mums, mūsų tautai šis pagarba grįstas ryšys yra labai svarbus.“

Turime suprasti, kad praeities nesugrąžinsime, bet privalome išsaugoti taiką žemėje ateities kartoms,  nuolat prisimindami tuos, kurie paaukojo gyvybes dėl kitų ateities.

Didžiuojamės  būdami vienu iš 147 Tolerancijos centrų Lietuvoje turėdami galimybę gyvai pagerbti  Holokausto aukas ne tik mokykloje, bet ir Panerių memoriale, Gaono muziejuje, vykdami į tarptautines stažuotes Izraelyje, Jedvašemo mieste. Šiuose renginiuose dalyvauja ir Izraelio  politikai, mūsų mokykloje vyksta litvakų priėmimas, taip pat mokyklos jaunučių choras dalyvavo Vyriausybėje vykusioje žydų gelbėtojų pagerbimo ceremonijoje.

Šie metai LR Seimo paskelbti Vilniaus  Gaono žydų metais, todėl visus metus mūsų mokykloje  vyks  panašaus pobūdžio meniniai, dalykiniai renginiai, projektai, konferencijos.

Rengiamos mokinių ir mokytojų išvykos į Izraelį.

 

Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos- daugiafunkcio centro

vyr. lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Čiburaitė-Šarmavičienė

 

 

 

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:25 - 12:10
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00