Dėl mokinių nemokamo maitinimo.

Gerbiamieji mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai)

Atsižvelgdama į 2020-04-21 Vilniaus miesto administracijos vicemero Vytauto Mitalo rekomendacijas ir priimtus sprendimus dėl nemokamo maitinimo užtikrinimo jį gaunantiems mokyklos-centro mokiniams. Taip pat dėl Informacijos mokinių tėvams, netekusiems darbo, neturintiems pajamų, norintiems gauti socialinę paramą-išmokas pateikimo, įpareigoju:

Jeleną Glušakovą, direktorės pavaduotoją ugdymui, atsakingą už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą, kartu su priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo klasių vadovais ir mokytojais, susisiekti su mokinių, kurie gauna nemokamą maitinimą, tėvais (globėjais, rūpintojais), ir informuoti juos apie ruošiamus sauso maisto davinius bei tai nuo kada ir kada jie galės atvykti į mokyklą-centrą jų atsiimti;

Jeleną Glušakovą, su  valgyklos direktore, pagal suderintą grafiką (balandžio 23 d ir balandžio 24 d. nuo 9.00 valandos)  išduoti mokiniams sauso maisto davinius mokyklos-centro valgykloje;

Jeleną Glušakovą, atsakingą už socialiai remtiniems mokiniams teikiamą pagalbą, informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), norinčius gauti socialinę paramą užpildyti SP-11 formą ir pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt arba kreiptis į mokyklos-centro direktorės pavaduotoją ugdymui Jeleną Glušakovą, kuri tėvų užpildytą prašymą-paraišką perduos Socialinių išmokų skyriui, pagal pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės rekomendacijas (rekomendacijos pridedamos).

Pridedama:

  1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo aplinkos skyriaus informacija apie nemokamą maitinimą.
  2. Prašymo -paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma;
  3. Prašymas-paraiška gauti socialinę paramos mokinimas;
  4. Informacinis lapelis.
  5. Tarybos sprendimą Nr. 1-470 „DĖL TARYBOS 2019-06-19 SPRENDIMO NR. 1-94 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO“ ir Tarybos sprendimo Nr. 1-94 aktualią redakciją.

Pagarbiai

Direktorė

Informacija apie nemokamą maitinimą (Prašymo-paraiškos formos) (Priedas 1-4)

Tarybos sprendimo aktuali redakcija nuo 2020-04-15 (Priedas 5)

Tarybos 2020-04-15 sprendimas Nr. 1-470

 

 

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00