Karantinas. Svarbi žinia tėvelių dėmesiui!

Svarbi žinia tėvelių dėmesiui!

1 – 10 klasių mokinių nuotolinio ugdymo pamokų tvarkaraščiai:

1 A klasė,

1 B klasė,

1 C klasė, 

2 A klasė,

2 B klasė,

3 A klasė,

3 B klasė,

4 A klasė,

4 B klasė,

5 mch klasė,

5 md klasė,

6 md klasė,

6 mch klasė,

7 md klasė,

7 mch klasė,

8mch klasė,

8 m klasė,

9 m klasė,

9 md klasė,

10m klasė,

Logopedo tvarkaraštis

Gerbiami mokiniai ir mokinių tėveliai,

Primenu, jog kovo 30 dieną prasideda ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu. Prašyčiau dar kartą susisiekti su dalykų mokytojais, klasių vadovais, pasitikrinti ar veikia IT priemonės. Jeigu nesiseka prisijungti prie mokytojo, tuomet rašykite mokytojui į el. paštą, kurį surasite Mano dienyne. Mokyklos direktorės, direktorės pavaduotojų ugdymui, pagalbos specialistų telefonus surasite šioje svetainėje (žiūrėti: Kontaktai).

Pagal LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą, pavasario atostogos prasideda kovo 16 d. ir baigiasi kovo 27 d.  Mokinių nuotolinis mokymas prasidės kovo 30 d.

Gerb. Tėveliai,

Vilniaus miesto savivaldybė besirūpindama miesto dirbančių medicinos sektoriuje darbuotojų vaikais, priėmė sprendimą ir siūlo, kad mokykloje Jūsų vaikams nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 27 d. būtų organizuojamas ugdymas ir priežiūra.

Mokykla pasiruošusi organizuoti ugdymo procesą nuo 8.00 val. iki 18.00 val. arba nuo 7.00 val. iki 19 val. pirmadieniais – penktadieniais.

Laukiame Jūsų prašymų.

Direktorė

ESK protokolas 2020-03-12

informacija apie koronavirusą

Ministro įsakymas dėl PUPP tvarkaraščio pakeitimo

Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės įsakymas:

Dėl viruso prevencijos priemonių taikymo, organizuojant ugdymo procesą mokyklos-centre

Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės įsakymo papildimas:

ĮSAKYMO PAPILDYMAS

ĮSAKYMO V-65 PAPILDYMAS

Įsakymas dėl darbo karantino sąlygomis plano patvirtinimo

Įsakymas dėl valdymo grupės sudarymo veiksmų plano patvirtinimo

Darbo karantino sąlygomis planas

Mokyklos Veiksmų planas nustačius COVID-19 20-03-23

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00