Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) lankymosi mokykloje taisyklės

 

 

 1. Išlaikant reikalavimus dėl atstumo laikymosi, tėvai mokinius palydi iki mokyklos įėjimo durų.

 

 1. Mokiniai į klases eina savarankiškai.

 

 1. Tėvai (globėjai, rūpintojai), atvykę pasiimti vaikų, laukia prie mokyklos įėjimų.

 

 1. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali kreiptis į klasių vadovus ar mokytojus ir atvykti suderinus susitikimo laiką ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas (išskyrus skubius, nenumatytus atvejus). Susitikimo laiką galima suderinti telefonu ar žinute elektroniniame dienyne (būtina sulaukti atsakymo).

 

 1. Švietimo pagalbos specialistai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai ir administracija priima interesantus lankytojų priėmimo valandomis, suderinus susitikimo laiką ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas (išskyrus skubius, nenumatytus atvejus). Susitikimo laiką galima suderinti telefonu, žinute, elektroniniu dienynu ar  elektroniniu paštu (būtina sulaukti atsakymo).

 

 1. Jei interesantas su mokyklos darbuotoju, pas kurį atvyko, susitikimo laiko iš anksto nederino, jis nukreipiamas į raštinę.

 

 1. Po mokyklą lankytojams vaikščioti draudžiama.

 

 1. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), sutarę susitikimo laiką ir atvykę į mokyklą, privalo užsiregistruoti asmenų lankymosi mokykloje registracijos žurnale (toliau – žurnalas), esančiame budėtojo darbo vietoje. Esant būtinybei, budėtojas turi teisę pareikalauti atvykusiojo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

 

 1. Mokyklos budintis darbuotojas asmenį, atvykusį į susitikimą, pasitinka I aukšto fojė. Lankytojas turi dėvėti burną ir nosį dengiančią apsaugos priemonę. Prie budinčiojo sudarytos sąlygos rankų dezinfekcijai ir temperatūros pamatavimui.

 

 1. Klasės vadovas apie organizuojamą klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimą informuoja budėtoją. Prie budėtojo posto sudarytos sąlygos rankų dezinfekcijai ir temperatūros pamatavimui. Asmenų registracija nevykdoma. Klasės tėvų registraciją vykdo  klasės vadovas.

 

 1. Po ugdymo proceso (nuo 15:20 val.) mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys patekti į mokyklą, turėtų pasinaudoti skambučiu, esančiu prie mokyklos durų.

 

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00