Kryptingas meninis ugdymas

KETVIRTĄ DEŠIMTMETĮ MOKYKLOJE VYKDOMO KRYPTINGO KOMPLEKSINIO MENINIO UGDYMO AKTUALUMAS

Kryptingas muzikos ugdymas įgyvendinamas nuo 1987 – 1988 mokslo metų (Sustiprintų muzikos ugdymo klasių atidarymas ). Prakalbus apie grožio pajautimo, estetinio skonio ugdymą, visuomet atsigręžiama į mokyklą. Kur gi kitur, jei ne čia, turi būti dedami estetinio ir meninio ugdymo pamatai, plėtojamas įvairių grožio formų suvokimo jausmas, puoselėjamos meninės pajautos. Pasirenkant mokyklos profilį, kalbėtasi su pedagogais, tėvais ir mokiniais. Steigiant sustiprintos muzikos klases, siekta keisti požiūrį į estetinį ugdymą kaip antraeilį dalyką, nes muzika – moksliškiausias menas ir meniškiausias mokslas, galintis suvienyti, suburti įvairių tautinių mažumų atstovus mokyklos tikslams įgyvendinti.

Kryptingas choreografijos ugdymas įgyvendinamas nuo 1988 – 1989 mokslo metų (Sustiprintos choreografijos ugdymo klasės ). Pedagogų kolektyvo praktinė patirtis parodė, kad pradinė kryptis – muzika – neleidžia išvengti vienpusiškumo (nors integraciniais ryšiais ir siejama su kitomis meno šakomis bei dėstomais dalykais), todėl tai suvokę, įsteigėme klases su sustiprintu choreografijos ugdymu. Kaip liudija ilgametė sukaupta mūsų mokyklos pedagogų patirtis, sustiprintas muzikos,  choreografijos ugdymas yra viena reikšmingiausių priemonių, padedančių tautinėms mažumoms integruotis į šalies, kurioje jos gyvena, kultūrą, švietimą ir paveldą. Šio ugdymo integravimas į krašto kultūrą vyko keliomis kryptimis: per choreografijos pamokas, kurios ne tik priartina mokinius prie meno pasaulio, bet ir ugdo supratimą apie lietuvišką muziką, šokį, dailę bei pagarbą savo ir kitų tautų menui.

Kryptingas dailės ugdymas įgyvendinamas nuo 1989 – 1990 mokslo metų (Sustiprintos dailės ugdymo klasės ). Steigiant sustiprinto dailės ugdymo klases, siekta supažindinti mokinius su nacionalinės dailės kultūros vertybėmis, populiarinti gero meninio skonio suvokimą. Neabejotina, jog vidurinę mokyklą pabaigęs jaunuolis turi būti dvasinga asmenybe, gerai susipažinusia su tėvynės ir pasaulio meno kultūra, su išugdytu kūrybos poreikiu

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00