Tolerancijos ugdymo centras

Mokyklos Tolerancijos centro renginiai

Dalyvavimas Yom HaShoah minėjime

        2022 m. balandžio 27 d. Mokinių tarybos nariai su kuratore Jelena Tiurina ir direktorės pavaduotoja ugdymui Odeta Bazarniene dalyvavo Yom HaShoah minėjime, skirtame pagerbti Holokausto aukas. Renginio metu buvo demonstruojamas filmas-spektaklis ,,Getas“. Scenarijaus autorius ir režisierius – Julius Dautartas.

 

    Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimai

        Mokyklos bendruomenė organizuoja ir dalyvauja Tarptautinės tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios – minėjimuose, kuriuos inicijuoja Tarptautinė istorinio teisingumo komisija nuo 2003 metų. Perduodame jaunajai kartai žinią apie pakantumą, toleranciją ir kito supratimą.

2022-11-16

 

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos namas!

Mokytojai, klasių vadovai su mokiniais per klasės valandėles, dalykų pamokas kalbėjo apie savo artimiausią aplinką, ten, kur gyvename. Diskutavo: ar mokiniai pastebi, atkreipia dėmesį į žmonių tarpusavio santykius, tolerancijos / netolerancijos atvejus.

Kiekviena klasė kūrė piešinį su Tolerancijos dienos simboliu. Vėliau juos pakabino koridoriuje, ant kabineto durų.

Dėkojame Mokinių tarybai, kuri įvertino šiuos darbus ir įteikė klasėms padėkas. Už Tolerancijos dienos veiklas buvo atsakinga etikos vyresnioji mokytoja Zina PIličiauskienė.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Odeta Bazarnienė

 

 

Visuotinė pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“

      Kasmet mokykloje organizuojamas Laisvės gynėjų dienos paminėjimas ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Akcijoje dalyvauja priešmokyklinio ugdymo mokiniai, 1-10 klasių mokiniai, klasių vadovai ir mokytojai. Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

2023-01-13

 

Jau šešioliktą kartą mokyklos bendruomenė dalyvauja pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

Kasmet minėjimas įgauna vis naują, ypatingą prasmę, nes keičiasi kartos ir, pasak žiniasklaidoje skambėjusios frazės, „laisvėje gimusios kartos Sausio įvykius pažįsta tik iš istorijos

vadovėlių ir negausių dokumentinių kadrų“. Todėl labai svarbu perduoti žinią jaunajai

kartai apie 1991 metų sausio įvykių svarbą ir prasmę mūsų valstybei.

Languose mokiniai ir mokytojai uždegė šios iniciatyvos simbolį – žvakę, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

Pirmąją pamoką mokytojai vedė mokiniams tema ,,Atminties pamoka. Laisvės kaina“.

 

 Direktorės pavaduotoja ugdymui Odeta Bazarnienė

 

Pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“ 2022m.

 

Rugsėjo 23 d. vokalo studijos dalyviai ir 9mch klasės mokiniai su mokytojais dalyvavo Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos paminėjime „Atminties kelias – Panerių Gyvųjų maršas“. Renginys vyko Rūdninkų aikštėje, kuri 1941 – 1943 m. buvo Vilniaus geto teritorijoje. Vėliau Atminties kelio eisena iš Rūdninkų aikštės pajudėjo į Vilniaus geležinkelio stotį, kur traukiniu vyko į Panerius.

Vokalo studijos dalyviai scenoje atliko Vilniaus Geto himną. Mokinius paruošė muzikos mokytojai Tatjana Balkuvienė, Tatjana Sotnikova, Vladimir Blizgunov. Atminimo dienos renginyje dalyvavo mokyklos direktorė Reiza Zinkevičienė, direktorės pavaduotojos ugdymui Odeta Bazarnienė ir Alevtina Strumilienė.

Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos minėjimas 2023-09-21

Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena Lietuvoje minima nuo 1994-ųjų metų ir minima diena susijusi su Vilniaus geto likvidavimu, kurio metu – dalis geto gyventojų iš karto buvo nužudyti, o dalis – išvežti į nacių koncentracijos stovyklas lėtai mirčiai.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti šios dienos paminėjimus mokyklų bendruomenėms inicijuoja jau dvidešimt metų.

Šiais metais minėsime 80 metų nuo Vilniaus geto sunaikinimo, įvykusio 1943 m. rugsėjo 23 dieną.

Rugsėjo 21 d. 4a klasės mokiniai bei Vokalo studijos dalyviai kartu su muzikos mokytojais Tatjana Sotnikova, Vladimir Blizgunov, Aleksandru Ogureckiu, anglų kalbos mokytoja Irena Navickiene dalyvavo Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos minėjime Rūdninkų aikštėje „Atminties kelias – Panerių gyvųjų maršas“. Choro dalyviai atliko du muzikinius kūrinius: ,,Jeruzalė Jeruzalė“ ir Vilniaus geto kalinių himną (jidiš kalba: “Zog nit keyn mol”).

Renginyje dalyvavo mokyklos direktorė Reiza Zinkevičienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Odeta Bazarnienė.

 

                                                                           Direktorės pavaduotoja ugdymui Odeta Bazarnienė

 

Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena

Artėjant rugsėjo 23-iajai, Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai, Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos, Tolerancijos ugdymo centrai ir visos švietimo institucijos kviečiamos dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“. Šia iniciatyva siekiama aplankyti masines žydų žūties vietas, praeinant pėsčiomis kelią, kuriuo į mirtį buvo varomi nekalti žmonės.

2017-09-22

Rugsėjo 13 d. Vilniaus ,,Saulėtekio“  mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai dalyvavo gėlių padėjimo ceremonijoje prie Panerių memorialo. Šiose iškilmėse dalyvavo Izraelio Valstybės Kneseto pirmininkas Julis Joelis Edelšteinas, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Užsienio reikalų komiteto narys Emanuelis Zingeris.

100_3183

Rugsėjo 22 d. šimtai Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų moksleivių Panerių memoriale pagerbė Holokausto aukas. Eidami „Atminties keliu“ moksleiviai rankose nešė akmenėlius, ant kurių užrašyti nužudytų žmonių vardai. Iškilmingo minėjimo metu  suskambo Vilniaus geto himnas, kurį atliko Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos–daugiafunkcio centro  mokinių choras.

Kodak 033

Oficialius renginius organizuoja Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Kultūros, Užsienio reikalų, Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos žydų bendruomenė, Vilniaus miesto savivaldybė.

2017-09-26 Paneriuose

 Informaciją pateikė direktorės pavaduotoja Odeta Bazarnienė

 

Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimas 2023-01-27

 

Minint Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną mokyklos Meno galerijoje pristatyta kilnojamoji paroda ,,Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“. Parodoje pateikiamos išskirtinės per Holokaustą išgelbėtų žydų vaikų ir artimųjų istorijos, iliustruotos autentiškomis fotografijomis, praturtintos amžininkų ir liudininkų atsiminimais. Už Meno galerijoje eksponuojamas parodas esame dėkingi anglų kalbos mokytojai Irenai Navickienei.

Aktų salėje vyko atvira integruota menų ir istorijos pamoka ,,Ką man šiandien reiškia Holokaustas?“. Pamokoje dalyvavo 5-10 klasių mokiniai, klasių vadovai, mokytojai. Renginį vedė direktorės pavaduotoja ugdymui Odeta Bazarnienė. Apie Holokaustą Lietuvoje ir pasaulyje pasakojo istorijos mokytoja Vilma Žemaitytė, vokalo studijos dalyviai atliko Vilniaus Geto himną, dainą-maldą scenoje atliko pradinio ugdymo mokytoja Liudmila Janushkevich.

Pamoką baigėme literatūrine-menine kompozicija, kurią sukūrė muzikos mokytojas Vladimir Blizgunov.

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Odeta Bazarnienė

 

Dalyvavimas Lietuvos žydų gelbėjimo dienos minėjime  2023-03-15

 

 

Šiais metais, kovo 15 dieną, Lietuvoje pirmą kartą paminėta Lietuvos žydų gelbėtojų diena. LR Seimo nutarimu – kovo 15-oji įtraukta į svarbių, atmintinų dienų sąrašą ir ši diena pasirinkta neatsitiktinai, nes būtent kovo 15 d. (1966 metais), lietuvei Onai Šimaitei – Yad Vashem institucija Izraelyje suteikė žydų gelbėtojos – Pasaulio tautų teisuolės vardą.

Mokyklos direktorė Reiza Zinkevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Odeta Bazarnienė, anglų kalbos mokytoja Irena Navickienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vilija Šimašiūtė dalyvavo renginyje, kurį organizavo Lietuvos žydų bendruomenė kartu su Tarptautinės komisijos Sekretoriatu Lietuvos žydų bendruomenės Jaschos Heifetzo salėje ir pagerbė tuos, kurie, gelbėdami žydų gyvybes nuo katastrofos, kartu gelbėjo savo šeimos ir tautos orumą.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Odeta Bazarnienė

 

  • Siūlome peržiūrėti filmą ir diskutuoti tolerancijos temomis

Filmukas „Kas yra tolerancija?“, kuriame skirtingų profesijų ir skirtingos gyvenimiškos patirties žmonės išsako savo mintis apie toleranciją. Šitą filmą siūlome naudoti istorijos, pilietiškumo pagrindų, etikos, kalbų pamokose bei organizuojant klasių valandėles. Filmas skirtas mokiniams, yra tik 10 min. trukmės, ir siūlome pažiūrėti jį, o paskui – organizuoti diskusiją su mokiniais, kad būtent mokiniai išsakytų savo mintis – ką jie mano apie toleranciją ir kokius tolerancijos / netolerancijos pavyzdžius žino jie.
http://www.komisija.lt/lt/body.php?&m=1407149115
Šis filmukas buvo sukurtas 2014 m. liepos mėnesį, o rugpjūčio mėn, pradžioje buvo pristatytas tarptautiniame seminare Izraelyje. Todėl yra ir filmo versija su angliškais subtitrais. Todėl jį gali panaudoti anglų kalbos mokytojai, parodydami mokiniams filmą – išjungus garsą, o palikus tik angliškus subtitrus. Tuomet tolerancijos temą galima plėtoti ir anglų kalbos pamokose.
http://www.komisija.lt/en/body.php?&m=1407921371

 

Rugėjo  23-ioji Lietuvos žydų genocido aukų atminties diena

Rugsėjo 23-iąją dieną mūsų mokyklos mokiniai, drauge su kitais mokiniais iš visos Lietuvos (Kauno, Varėnos, Panevėžio, Kupiškio ir Vabalninko) dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje ,,Atminties kelias“, skirtoje prisiminti ir pagerbti Lietuvos žydų genocido aukas.
Mokiniai ir mokytojai, dalyvavę iniciatyvoje „Atminties kelias“, kartu ėjo nuo Panerių geležinkelio stoties iki Panerių Holokausto aukų memorialo į žydų masinių žudynių vietas tais keliais, kuriais žmonės buvo varomi į paskutinę savo kelionę Antrojo pasaulinio karo metais.
Vėliau mokiniai stebėjo oficialų renginį, uždegė žvakeles ir paliko Paneriuose atminties akmenėlius,  simbolizuojančius pagarbą visoms holokausto aukoms, kurios turėjo savo vardus ir paliko amžiną pėdsaką ne tik mūsų šalies, bet ir visos žmonijos istorijoje.

Mokytoja Ingrida Žemaitėlytė

(Nuotraukas žiūrėkite galerijoje)

DSC_0080

2014 m. kovo 17 d. Vilniaus „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos aktų salėje įvyko naujo spektaklio premjera, o balandžio 29 dieną Vilniaus „Lėlės“ teatre mokinių spektaklis „Aktoriaus Bombos svajonė“ buvo pristatytas miesto visuomenei.

Spektaklis pagal žymaus litvako rašytojo Abraomo Karpinovičiaus apsakymą  pasakoja apie prieškario Vilniaus žydus – jų linksmą ir liūdną kasdienybę, tarpusavio santykius ir požiūrį į vertybes. Spektaklyje vaidino 140 mokyklos mokinių.

Mokyklos direktorė Reiza Zinkevičienė pasidžiaugė, kad į vaidinimo kūrimą įsitraukė ne tik mokiniai, bet ir didelė dalis mokytojų, kurie kartu su mokiniais atliko muzikinius kūrinius. Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas pabrėžė, jog labai svarbu, kad šis spektaklis  įvyko būtent Vilniaus „Lėlės“ teatre, kur 1942–1943 metais veikė Vilniaus geto teatras, skatinęs dvasinį pasipriešinimą prieš nacių antihumanišką politiką.

Šio spektaklio idėja gimė 2013 metų vasarą seminare Yad Vasheme (Izraelis), kuriame su Lietuvos mokytojų grupe lankėsi Vilniaus „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos muzikos mokytoja Tatjana Balkuvienė. Vasaros seminare Yad Vasheme Lietuvos mokytojai girdėjo nuostabią paskaitą apie litvaką Abraomą Karpinovičių, gimusį žydų teatro direktoriaus šeimoje ir rašiusį jidiš kalba. Šio autoriaus aprašyti personažai apsakymuose – realūs, prieškario Vilniuje gyvenę neturtingi žydai.

Renginio viešnia, buvusi Vilniaus geto kalinė Fania Brancovskaja po spektaklio tarė, jog daugelį spektaklyje paminėtų personažų ji pažinojo arba buvo apie juos girdėjusi iš savo tėvų, nes visa jos paauglystė prabėgo Vilniaus mieste, tose pačiose gatvėse, kurios buvo parodytos spektaklyje.

(Spektaklio nuotraukas žiūrėkite galerijoje)

 

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00