Ugdymo organizavimas 2019-2020 m.m.

2019–2020 mokslo metai.

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.

1 – 4 klasių mokiniams 2019–2020 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d. – baigiasi  2020 birželio 9 d.

Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos, tai yra 35 ugdymo savaitės

Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė pirmose klasėse – 35 minutės, 2-4 klasėse – 45 minutės. Pamokos pradedamos 8.30 valandą.

Nustatyta tokia trimestro trukmė 2019–2020 m. m.

Pirmas trimestrasAntras trimestrasTrečias trimestras
rugsėjo 02 d. – lapkričio 29 d.gruodžio 02 d.- kovo 13 d.kovo 16 d. – birželio 09 d.

 

2019-2020 mokslo metų mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

AtostogosPrasidedaBaigiasi
Rudens2019-10-282019-10-31
Žiemos (Kalėdų)2019-12-232020-01-03
Žiemos2020-02-172020-02-21
Pavasario (Velykų)2020-04-142020-04-17
Vasaros2020-06-122020-08-31

 

 KlasėsUgdymo procesoUgdymo proceso trukmė
pradžiapabaiga
5-10 klasėms mokiniams2019 m. rugsėjo 2 d.2020 m. birželio 23 d.185 ugdymo dienos, tai yra 37 ugdymo savaitės

 

2019-2020 mokslo metų mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

 

AtostogosPrasidedaBaigiasi
Rudens2019 m. spalio 28 d.2019 m. spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų)2019 m. gruodžio 23 d.2020 m. sausio 03 d.
Žiemos2020 m. vasario 17 d.                            2020 m. vasario 21 d.
Pavasario (Velykų)2020 m. balandžio 14 d..2020 m. balandžio 17 d.
Vasaros2020 m. birželio 24 d.2020 m. rugpjūčio 31 d

 

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma-pamoka. Pamokos trukmė – 45 min.

Pamokos pradedamos 8.30 val.

2019-2020 mokslo metai:

 TrimestrasTrimestrų trukmė
PradžiaPabaiga
1-asis2019-09-022019-11-29
2-asis2019-12-022020-03-13
3-asis2020-03-162020-06-23

 

Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį , priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus mokyklos vadovas informuoja savininko teisės ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Mokyklos vadovas, mokytojai, klasių vadovai, būrelių vadovai, renginių organizatoriai atsako už mokinių sveikatą ir saugumą formalaus ir neformalaus ugdymo proceso organizavimo metu.

Jei oro temperatūra (jutiminė)– 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1- 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje ir / arba elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių.
Šią mokinių veiklą mokykla planuoja organizuoti pagal mokyklos direktorės įsakymu patvirtintą veiklos programą

Mokyklos vadovas iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus mokyklos vadovas informuoja savininko teisės ir pareigas įgyvendinančią instituciją.


 2019-2020 m. m. pamokų tvarkaraštis 

1-4 kl. Pamokų tvarkaraštis 2019-2020 

5-10 kl. Pamokų tvarkaraštis 2019-2020

Klasės valandėlių tvarkaraštis 2019

Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2019-2020

Pagalbos mokiniui tvarkaraštis 2019

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:25 - 12:10
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00