Ugdymo organizavimas 2021-2022 m.m.

 

2021–2022 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos, 35 savaitės.

Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė pirmose klasėse – 35 minutės, 1-4 klasėse – 45 minutės. Pamokos pradedamos 8val.30 min. Ugdymo procesas, įgyvendinant pradinio ugdymo programą, skirstomas trimestrais.

 

 

Nustatyta tokia trimestro trukmė 2021–2022 m. m.:

Pirmas trimestrasAntras trimestrasTrečias trimestras
rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.gruodžio 1 d.- kovo 13 d.kovo 14 d. – birželio 7 d.

 

2021-2022 mokslo metų mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

AtostogosPrasidedaBaigiasi
Rudens2021-11-032021-11-05
Žiemos (Kalėdų)2021-12-272022-01-07
Žiemos2022-02-142022-02-18
Pavasario (Velykų)2022-04-192022-04-22
Vasaros2022-06-082022-08-31

 

 KlasėsUgdymo procesoUgdymo proceso trukmė
pradžiapabaiga
5-10 klasėms mokiniams2021 m. rugsėjo 1 d.2022 m. birželio 21d.185 ugdymo dienos, tai yra 37 ugdymo savaitės

 

2021-2022 mokslo metų mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

 

AtostogosPrasidedaBaigiasi
Rudens2021-11- 032021-11- 05
Žiemos (Kalėdų)2021-12-272022-01-07
Žiemos2022-02-142022-02-18
Pavasario (Velykų)2022-04-192022-04-22
Vasaros2022-06-232022-08-31

 

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma-pamoka. Pamokos trukmė – 45 min.

Pamokos pradedamos 8.30 val.

2021-2022 mokslo metai:

 TrimestrasTrimestrų trukmė
PradžiaPabaiga
1-asis2021-09-012021-11-30
2-asis2021-12-012022-03-13
3-asis2022-03-142022-06-21

 

Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį , priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus mokyklos vadovas informuoja savininko teisės ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Mokyklos vadovas, mokytojai, klasių vadovai, būrelių vadovai, renginių organizatoriai atsako už mokinių sveikatą ir saugumą formalaus ir neformalaus ugdymo proceso organizavimo metu.

Jei oro temperatūra (jutiminė)– 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1- 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje ir / arba elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.


 2021-2022 m.pamokų tvarkaraštis

 

 

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00