Įsivertinimas

 

 

Mokyklos vadovo ir  vadovo pavaduotojų ugdymui metinės veiklos ataskaitos

2018 metų direktorės metinės veiklos atskaita

Mokyklos vadovo ir  vadovo pavaduotojų ugdymui metinės veiklos ataskaitos

2019 metų direktorės metinės veiklos ataskaita

 

 

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas:

MVKĮ NUO 2016-2021

Mokyklos veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281), Švietimo ir mokslo ministro įsakymais „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (2015 m. gruodžio 21 d., Nr. V-1308) ir „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“ (2016 m. kovo 29 d. Nr. V-267). Įsivertinimą atliko direktoriaus 2017-12-29 įsakymu Nr.V-234 sudaryta 2018 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė (MVKĮG).

VEIKLOS PRIORITETAS: Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo efektyvinimas, siekiant kurti mokyklą kaip nuolat savo veiklos kokybę įsivertinančią ir tobulėjančią organizaciją.

TIKSLAS: Atlikti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, atskleidžiantį realius mokyklos veiklos aspektus ir gerosios praktikos pavyzdžius.

 

 

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00