Planavimo dokumentai

VILNIAUS „SAULĖTEKIO“ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS ĮGYVENDINA PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS

Mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatai

2016-2020 metų strateginis planas

2017-2018 mokslo metų veiklos planas 

2018-2019 mokslo metų veiklos planas

2019-2020 metinis veiklos planas

Direktorės įsakymas dėl mokytojų metodinės tarybos sudėties pakeitimo

Pradinio ugdymo  programų ugdymo planas 2019-2021 m .m

Pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas 2019-2021 m. m.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (2017 m. gruodžio 03 d. įsakymu Nr. V-150)

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas Aprašas

Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų aprašas  Aprašas-2

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisykles 2019-2020 metų

Etikos kodeksas

 

Civilinės saugos mokomosios evakuacijos pravedimo planas:

Mokomosios Evakuacijos pravedimo planas 2019-2018 m. m

Mokomosios Evakuacijos pravedimo planas 2019-2020 m. m

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:25 - 12:10
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00