Projektai

Projektas „Tyrinėjimo menas:mokomės bendruomenėje“2022-2023m.m.

Projekto susitikimai,integruotos pamokos

 

Tautinių mažumų departamento finansuojamas projektas “Per meną ir kalbą į tautų darną”

Žiūrėti nuorodose:

https://www.sauletekio.lt/naujienos/tautiniu-mazumu-…ba-i-tautu-darna/ ‎

 

 

 

 “Sveikata visus metus”

Mūsų mokykla dalyvauja naujame projekte “Sveikata visus metus”, kuris ir trunka visus metus. Kiekvieną mėnesį (iki 10d.) skelbiamas vis naujas iššūkis, nauja užduotis. Projekto organizatorius yra Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir jo partneris – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

Mūsų mokyklos komandos pavadinimas – „Saulėtekio sveikatos ambasadoriai“, dalyvauja 7-9 klasių mokiniai. Komandos darbui vadovauja biologijos ir chemijos mokytoja Jelena Tiurina ir geografijos mokytoja Asta Pakalnienė.

Projekto „Sveikata visus metus“ tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą suvokimą apie sveikatą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti rinktis sveiką gyvenimo būdą.

Balandžio mėnesio iššūkis: „Tylos stebuklinga versmė“

Komanda „Saulėtekio sveikatos ambasadoriai“ sukūrė trumpą filmą apie tai, kaip mūsų mokyklos mokiniai mėgaujasi tyla mokykloje. Filmuotoje medžiagoje parodyta, kaip įvairiai vaikai mėgavosi tyla: spalvino, piešė, skaitė, mokėsi, meditavo, žaidė šachmatais ir mėgavosi gamtos grožiu. Ši medžiaga patalpinta https://www.youtube.com/watch?v=B7WavI_mws8&feature=youtu.be.

Biologijos ir chemijos mokytoja  Jelena Tiurina

ILGALAIKIS PROJEKTAS „Kuriame sielos istoriją“

21

1995 m. mokykloje gimė graži iniciatyva, vėliau tapusi tradicija, nuvažiuoti į maždaug 12 km į šiaurę nuo Šiaulių, laukuose stovintį, nelabai didelį, pailgą, per vidury įdubusį kalną, visą tankiai nustatytą kryžiais. Tai garsusis Kryžių kalnas, liudijantis pagarbą ir ištikimybę kryžiaus aukai, per kurią Kristus išgelbėjo visų laikų ir kartų žmones. Kryžių kalnas primena ne tik Atpirkėjo kančią bei mirtį, bet ir Jo prisikėlimą ir išaukštinimą, sykiu ir kiekvieno žmogaus išaukštinimą per Kryžiaus slėpinį. Keliaujantys į Kryžių kalną, jame besimeldžiantys, statantys kryžius, liudija iš kryžiaus trykštančią stiprybę, neišsenkančią viltį ir tikėjimą Dievo meile, tikisi Dievo globos ir pagalbos įvairiuose situacijose.

Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose”

17742340_1448751808499812_1008800767_n

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykloje- daugiafunkciame centre nuo 2016- 12- 05 yra vykdomas Britų tarybos ir VšĮ „Meno avilys“ kartu su Ugdymo plėtotės centru projektas “Suprasti ekranų kultūrą: Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose”, kuris yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse. Projektu siekiama ugdyti Lietuvos mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių medijų raštingumą.

Projekto vykdytoja anglų kalbos mokytoja Aneta Komisarovienė

Šio projekto išskirtinumas – dėmesys judančiam vaizdui, audiovizualinei medijai bei siekis ugdyti vizualųjį raštingumą, įtraukiant mokiniams patrauklius medijų produktus (TV laidas, filmus, reklamas, video žaidimus, socialinius tinklus).

Vilniaus „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos tęstinis projektas
„Lietuvos žydų gyvenimas ir kultūra“:

1.  „Keletas berniuko Motelio istorijų“
Muzikinis spektaklis pagal Š. Aleichemo apysaką „Berniukas Motelis“ (2013m.)
2.  „Aktoriaus Bombos svajonė“
Miuziklas pagal A. Karpinovičiaus apysaką „Paskutinis Vilniaus pranašas“ (2014 m.)
3.  „Atmintis apie tai, ko netekome“
Teatralizuotas koncertas (2015 m.)
4.  „Lietuvos žydų išgyvenimo istorijos vaikų akimis“
Muzikinis spektaklis (2016 m.)

„Visuomenės gamtamokslinės kompetencijos ugdymas“

P1140367

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras, atsižvelgdamas į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas: darnios plėtros, klimato kaitos, ekologinio mąstymo, kūrybingumo, saviraiškos, sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių formavimą, jau trečius metus iš eilės, kartu su Šnipiškių bendruomenės centru, vykdo Vilniaus miesto savivaldybės, Aplinkos apsaugos departamento inicijuotą projektą „Visuomenės gamtamokslinės kompetencijos ugdymas“.
Projektą mokykloje koordinavo ir mokinių darbų vadove buvo etikos mokytoja Zina Piličiauskienė. Užsiėmimų metu mokiniai aiškinosi ir stengėsi suprasti mūsų planetoje gyvybę palaikančias sistemas, priklausomybės ir priežastingumo procesus, atsakingai taikyti gamtotyros žinias, jausti gamtos reiškinius, aktyviai veikti, atrasti, išbandyti, tyrinėti, patirti pažinimo ir atradimo džiaugsmą, kaupti patirtį, dalyvauti sprendžiant įvairias problemas, kelti hipotezes, susijusias su įvairiausiais gamtos reiškiniais. Vaikai mokomi taikyti įgytas žinias ir gebėjimus, spręsti kasdieninio gyvenimo problemas, ugdomas vaikų pasitikėjimas, atsakomybės jausmas ir gebėjimas prisitaikyti prie kintančios aplinkos.
Darbus apie gamtamokslinį švietimą, kuriuos mokiniai pradėjo daryti rugsėjo mėnesį, pateikė susirinkusiems
Forumo metu veikė mokyklos mokinių darbų, pagamintų iš antrinių žaliavų, paroda.

Zina Piličiauskienė

Antrinių žaliavų panaudojimo idėja
Vilniaus m. savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas
„Darnaus vystymosi principai kasdieniniame gyvenime“

Šnipiškių bendruomenės centras kartu su Vilniaus „Saulėtekio“ vidurine mokykla nuo rugsėjo mėnesio įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Darnaus vystymosi principai kasdieniniame gyvenime“.
Tikslas – didinti moksleivių bei visuomenės sąmoningumą aplinkos apsaugos srityje, skatinant efektyvią informacijos ir praktinės veiklos įgūdžių, dėl darnaus vystymosi ir atsakingo vartojimo, sklaidą. Informuoti ir skatinti Vilniaus miesto gyventojus gyventi švariai, lavinti vartojimo įgūdžius bei gauti tinkamą informaciją dėl aplinkos apsaugos.
Praktinius darbus atliks Vilniaus „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos mokiniai. Jie rinks medžiagą pagal projekto temą ir ruošis pristatyti savo medžiagą Vilniaus miesto savivaldybėje.
Projekte dalyvauja 8 – 10 klasių moksleiviai.

Projekto vadovė – Zina Piličiauskienė

 

Tarptautinis Erasmus+ projektas „Mokykla ir Darbas“

Erasmus+

Mūsų mokykla  priėmė kvietimą dalyvauti tarptautiniame Erasmus+ projekte „Mokykla ir Darbas“. Projekte dalyvauja 6 ES šalys: Italija, Belgija, Ispanija, Prancūzija, Rumunija, Lietuva.

Projektui vadovauja Italijos Profesinių mokyklų konsorciumas CIPAT ir Italijos edukacinė kvalifikacijos tobulinimo institucija.
Projekto koordinatorė Lietuvoje: Irena Navickienė, Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto Kalbų mokymo centro vedėja.

http://schoolandwork.pixel-online.org/index.php

http://schoolandwork.pixel-online.org/index.php

Pixel is partner in the School&Workproject. Pixel website provides information about the project together with a direct link to the Portal and to the test section. There are many users of Pixel’s website that may now learn about and benefit from the School&Work project.

http://www.pixel-online.net/PRJ__projects_form.php?id_prj=112&id_area=&id_ben=2

Projekto „Mokykla ir Darbas“ bukletas

Projekto dalyvė anglų kalbos mokytoja Aneta Komisarovienė

School&Work
The School&Work is funded by the European Commission in the framework of the Erasmus+ Programme, KA2 Strategic Partnership. The project’s contractor is Cipat, a consortium of Italian schools. Pixel is the project partner in charge of transnational coordination and technical and administrative management. The School&Work project aims at fostering collaboration between education and the labour market.
Area: Vocational Education and Training
Beneficiaries: Public Authorities
Start Date: 01.09.2014
End Date: 30.08.2016
Role of Pixel: Coordinator
Website: http://schoolandwork.pixel-online.org/index.php#
Acronym: School&Work
Funding Programme: Erasmus+ Programme, KA2 Partnership
Project Number: 2014.1.IT02-KA01-003985

„Per tiesą į laisvę, per laisvę į kūrybą. 100 valandų su Lietuvos Heraldika“

Lietuvos Respublikos vyriausybės finansuojamas istorinės atminties puoselėjimo projektas „Per tiesą į laisvę, per laisvę į kūrybą. 100 valandų su Lietuvos Heraldika“.

2018 m. rugsėjo – lapkričio mėn. mūsų mokykla įgyvendina   Lietuvos Respublikos vyriausybės finansuojamą,  istorinės atminties puoselėjimo  projektą „Per tiesą į laisvę, per laisvę į kūrybą. 100 valandų su Lietuvos Heraldika“

Šiuo projektu siekiama įgyvendinti Lietuvai nusipelniusių asmenybių – heraldikos kūrėjų  kūrybinio palikimo išsaugojimą, supažindinti mokinius ir mokytojus su Lietuvos heraldikos simbolių kūrėjais, mokyti mokinius  geriau suprasti, pažinti ir atpažinti heraldikos  simbolių reikšmę, suteikti jiems žinių  apie pagrindinius valstybingumo  ženklus, paskatinti mokinius domėtis simbolių atsiradimo istorija ir reikšme, menais, ugdyti jaunimo pilietiškumą ir gebėjimą puoselėti istorinę atmintį.

Projekto vykdymo laikotarpiu organizuojami susitikimai su menininkais – heraldikos kūrėjais, vykdomos diskusijos apie heraldikos reikšmę Lietuvos valstybingumui. Interaktyvias  pamokas  vyresniųjų klasių mokiniams pravedė žymus menininkas Rimantas Dichavičius. Jis supažindino mokinius su žymiausių Lietuvos menininkų, heraldikos kūrėjų darbais, jų biografijomis. Mokykloje surengtas mokinių piešinių konkursas ir paroda “Mano simbolis Lietuvai”. Projekto dalyviai vyko į heraldikos kūrėjų meno parodas, organizuotas Gariūnų Verslo centro Meno galerijoje ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete. Mūsų mokykloje  įrengta ir atidaryta  Meno  Galerija, kur buvo surengta menininko Rimanto Dichavičiaus darbų paroda “Laisvės paženklinti”, skirta Lietuvos valstybės 100-mečiui ir šio menininko 80 – ajam jubiliejui paminėti. Projekto dalyviams pristatyta menininko R. Dichavičiaus parengta trijų tomų enciklopedinė knyga– albumas „Laisvės paženklinti“, kurioje yra pagerbti  250 menininkų, sukūrusių Lietuvos valstybingumo simbolius,parengtas video reportažas apie Lietuvos heraldikos istoriją ir jos kūrėjus – “Laisvės rūbas. 100 valandų su Lietuvos heraldika”. Projektas neabejotinai stiprina mokinių  motyvaciją mokytis istorijos ir  dailės, skatina dalyvius puoselėti istorinę atmintį, domėtis Lietuvos valstybingumo simbolių atsiradimo istorija ir reikšme,  daro teigiamą  įtaką bendruomeniškumo  stiprinimui.

Projekto koordinatorė Tanita Eikštaitė, vyresnioji istorijos mokytoja.

 

_DSC0145 _SAP0339 _SAP0794 DSC00028 Tanitai1

 • Tarptautinis projektas „Kuriame geresnę Europą pažindami įvairias kultūras ir aplinkas“ (2006, 2007, 2008 m.)
 •  Projektas „Mokykla daugiakultūrinėje visuomenėje“ (2002 m.)
 •  Projektas „Bendradarbiauja moksleiviai – sąveikauja kultūros“ (2005 m.)
 •   Projektas „Bendradarbiauja moksleiviai – sąveikauja kultūros“ (2006 m.)
 • Projektas „Lietuvos multikultūra: tautinių mažumų mokinių ir mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas“ (2002 m.)
 • Projektas „Lietuvos multikultūra: tautinių mažumų mokinių ir mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas“ (2003 m. )
 •   Tarptautinis projektas „Lietuvos multikultūra: tautinių mažumų mokinių ir mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas“ (2004 m.) Partneriai: Kaliningrado licėjus.
 •   Projektas „Lietuvos multikultūra: tautinių mažumų mokinių ir mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas“ (2005 m.)
 • Projektas „Tautinių mažumų meninė kultūra“ (2005 m.)
 •   Tautinių mažumų ir išeivijos departamento finansuojami tęstiniai projektai „Lietuvos tautinių mažumų moksleivių meninis ugdymas“
 •   Tęstinis projektas „Romų motyvacijos ugdymas”
 •   SOCRATES fondo remiamas tęstinis tarptautinis projektas „Kalbų mokymasis“
 •   Projektas Padėkos vakaras „Iš visos širdies“, skirtas aktyviausiai dalyvaujantiems mokyklos veikloje mokinių tėveliams nominuoti (2005 m.)
 •   Projektas Padėkos vakaras „Iš visos širdies“, skirtas aktyviausiai dalyvaujantiems mokyklos veikloje moksleiviams nominuoti (2006 m.)
 •   Projektas Padėkos vakaras „Iš visos širdies“, skirtas aktyviausiai dalyvaujantiems mokyklos veikloje mokytojams nominuoti (2007 m.)
 •   Projektas „Tautinių mažumų meninė kultūra“, skirtas mokyklos 20 metų Jubiliejui pažymėti (2006 m.)
 • Projektas „Meninių studijų koncertai“. Autorinis choreografijos mokytojos N. Filipovič vakaras (2007 m.)
 • Projektas „Meninių studijų koncertai“. Autorinis muzikos mokytojų T. Balkuvienės ir A. Ogureckio vakaras (2008 m.)
 •   Projektas „Dėkoju, mokytojau, tau“, skirtas mokytojų dienai (2008 m.)
 •   Projektas „Meninių studijų koncertai“. Autorinis mokytojos J. Pleskačevskajos ir L. Urbanovič vakaras (2009 m.)
 •   Projektas „Tolerancija pasauliui“ (2009 m.)
 •   Projektas „Piliečio žadintuvas” (2010 – 2012 m. )
 • Projektas „Tarpkultūrinio švietimo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose” (Pestalozzi) – dalyvavo mokytojai, mokiniai, tėvai (2010 – 2012 m.)
 •   Projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ (2010 – 2015 m.)
 • Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ (2010 – 2013 m.)
 •   Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (nuo 2012 m.)
 •   Projektas „Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“
 •   Tęstinis prevencinis projektas ,,Pozityvi tėvystė“ (vykdomas bendradarbiaujant su PPT)
 •   Projektas ,,Kartu” (romų mokiniams)
 • Projektas ,,Būkime kartu”: ,,Šitą žemę man likimas dovanojo…” (2013 m.)
 •   Projektas ,,Padėk pritapti: pirmi žingsniai mokykloje” (asociacija Lietuvos Sakaliukų sąjunga)
 •   Projektas ,,Mokyklos tobulinimo plius”.
 •  Tarptautinis Erasmus+ projektas „Mokykla ir Darbas“. Projekte dalyvauja 6 ES šalys: Italija, Belgija, Ispanija, Prancūzija, Rumunija, Lietuva.
 •  “Suprasti ekranų kultūrą: Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose” (2016-2017 m. m.).

———————-

AKCIJOS

Akcija „Pertrauka tyloje“

Lietuvoje ir daugelyje kitų pasaulio valstybių kasmet minima Tarptautinė triukšmo supratimo diena, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į ilgalaikio triukšmo poveikio sukeliamas neigiamas pasekmes gyventojų sveikatai. Vilniaus visuomenės sveikatos biuras inicijavo akciją „Pertrauka tyloje“ Tarptautinei triukšmo supratimo dienai paminėti. Į šią akciją aktyviai jau kelintus metus iš eilės įsijungiame ir mes, Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai…  Akcija_pertrauka tyloje.

Akcija “Draugiška kuprinė“

Šios akcijos, kurią inicijavo Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro darbuotojai laukėme vien dėl to, kad kiekvienam Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės nariui rūpi jaunosios kartos sveikata. Todėl pirmokų ir antrokų kuprines pradėjome sverti įpusėjus rugsėjui. Smagu buvo matyti, kaip ugdytiniai stebėjosi, kodėl vieno kuprinė sveria 1 kg., o kito net 5 kg.! Kodėl vienas mokinys sveria 20 kg., o kitas net 47 kg.? Kuprinių svėrimo metu visuomenės sveikatos specialistė iš pirmokėlių bei antrokėlių sulaukė daug klausimų į kuriuos buvo ne tik atsakyta, bet ir pademonstruota vaizdžiai kokia turi būti kuprinė, t.y. jos išmatavimai, kaip ją teisingai užsidėti, kas turėtų būti jos viduje. Visa informatyvi medžiaga pristatyta ir aptarta su klasių vadovais, kurie susirinkimo metu informuos tėvelius.
Pagrindinis šios akcijos, kurią inicijavo Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras, tikslas buvo atkreipti III- IV klasių mokinių ir jų tėvelių dėmesį į mokyklinės kuprinės svorį, turinį, bei galimą sunkios kuprinės poveikį vaiko sveikatai. Jos metu buvo vertinama ar kuprinės svoris atitinka PSO rekomendacijoje nurodytus standartus ( pageidaujama (idealiausia) kuprinės procentinė išraiška vaiko kūno masei- iki 10 proc., esant sunkesnei kuprinei ne daugiau kaip 10-15 proc. vaiko kūno masės). Mokyklos visuomenės sveikatos specialistė, įvertinusi visos savaitės 3-4 klasių mokinių kuprinių svėrimo rezultatus, pristatė juos mokyklos bendruomenei. Pasirodo, jog iš akcijoje dalyvavusių 127 mokinių – 59 mokinių kuprinės atitinka PSO rekomendacijose nurodytus standartus. 49 mokinių kuprinės buvo kiek sunkesnės, t.y. jų kuprinių svoris buvo nuo 10% iki 15%. Na ir 19 mokinių, kurių kuprinės svėrė daugiau nei 15% kūno svorio. Atsižvelgiant į tai, labai svarbu paaiškinti mokiniams, kad per sunki ir „Nedraugiška“ kuprinė turi įtakos formuojantis netaisyklingai laikysenai. Visuomenės sveikatos specialistė kartu su mokiniais, klasių vadovais aptarė „Nedraugiškos“ kuprinės priežąstis, įvertino jos turinį ir išaiškino ką daryti, kad kuprinė taptų „Draugiška“. Mokiniai sutiko iš kuprinės išsiimti mėgstamus žaislus, nereikalingus tai dienai vadovėlius, sportinę aprangą savaitei nutarė palikti klasėje, kad nereikėtų jos nešiotis kasdien.
Akcijoje dalyvavusi klasė gavo „Kokio svorio tavo kuprinė“ plakatą, kuriame kiekvienas vaikas užsirašė savo vardus toje spalvotoje eilutėje, kurią atitiko kuprinės procentinė išraiška kūno svoriui. Plakatus klasės pasikabino matomoje vietoje tam, kad kaskart prisimintų, jog būtina pačiam mokiniui rūpintis kuprinės turiniu bei, svarbiausia, sveikata ir apie tai kalbėtis su tėveliais.

Medžiagą parengė mokyklos visuomenės sveikatos specialistė Zina Piličiauskienė

  ———————–

 

 KONKURSAI

                                                   „Geriausiai lankanti klasė 2019-2020“

Nugalėtojai:

I vietą užėmė –  6mch klasė, klasės vadovė Jelena Tiurina

II vietą užėmė – 6md klasė, klasės vadovė Asta Pakalnienė

III vietą užėmė – 8mch klasė, klasės vadovė Ingrida Ivanavičė

Pirmos vietos konkurso nugalėtojai, rugsėjo mėnesį bus apdovanoti edukacine išvyka į pasirinktą Lietuvos vietą.

Konkursas mokiniams labai  patiko,  todėl  tęsiamas ir 2019-2020 metais .

                                                  „Geriausiai lankanti klasė 2019-2020“ – Konkurso nuostatai 

                                                                                                 „Adventur “ Geografijos konkursas

Antrus metus iš eilės Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos- daugiafunkcio centro  mokiniai užima prizines vietas dalyvaujant geografijos konkurse. 2018 metų laimėtoja Karolina Kučinskaja

2019 metų  laimėtoja Darja  Zablockaja

 Konkurse dalyvavo 693 mokiniai. Mūsų mokyklos mokinės pateko į geriausiųjų penkioliktuką laimėjo  medalį ir kelionę, kurią skyrė pagrindinis  geografijos žinių konkurso ADVENTUR  rėmėjas – kelionių organizatorius Grūda

                                                                                                                                                                                          Geografijos mokytoja  Asta Pakalnienė

                                                              „PAREIGINGIAUSIAI MOKYKLOS UNIFORMĄ DĖVINTI KLASĖ“- Konkursas (1)

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00