Ugdymas karjerai

Sėkmingam ir laimingam karjeros keliui Vilniaus ,,Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai pradeda ruoštis jau nuo pirmosios mokykloje dienos. Šiam atsakingam ateities žingsniui reikia daug laiko ir gilaus savęs pažinimo, tad šiame kelyje mokiniams padeda mokytojai, tėvai, draugai, ir už ugdymą karjerai mokykloje atsakingi specialistai. Mokykla-daugiafunkcis centras įgyvendina švietimo ir mokslo ministro patvirtintą ugdymo karjerai programą, taip pat vadovaujasi ir kitais dokumentais (žiūrėti žemiau), dalykų mokytojai ugdymą karjerai integruoja į dalykų mokymą, klasių vadovai į klasių veiklas. Mokykloje-daugiafunkciniame centre organizuojami ugdymo karjerai renginiai, įvairios paskaitos, išvykos. Kasmet organizuojamos karjeros dienos kviečia prisijungti ne tik profesionalus, bet ir mokinių tėvelius.

Kur kreiptis?

Mokykloje dirba ugdymo karjerai specialistė Nina Žemaitėlienė. (Susisiekime -> ninazemaitele@gmail.com). Ją galite rasti pirmame mokyklos aukšte, socialinio pedagogo kabinete:

Pirmadienis13:30-16:00
Antradienis13:00-16:00
Trečiadienis12:30-15:00
Ketvirtadienis12:30-14:30
Penktadienis12:00-14:30

Ugdymo karjerai specialistė:

 • Konsultuoja mokinius(-es), tėvelius, pedagogus(-es), klasės auklėtojus(-as) ir kitus(-as) bendruomenės narius(-es) ugdymo karjeros klausimais;
 • Konsultacijos gali būti grupinės ir individualios;
 • Padeda mokiniams atlikti asmenybės pažinimo, karjeros pasirinkimo ir kitus su ugdymu karjerai susijusius testus. Visi 8-10 klasių mokiniai(-ės) turi galimybę mokykloje atlikti Hollando profesijos pasirinkimo testą (jei norite ir dar neatlikote – kreipkitės);
 • Veda paskaitas, integruotas pamokas ir kitus tikslinius užsiėmimus profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai temomis;
 • Organizuoja ekskursijas ir pažintines išvykas į profesinio ugdymo centrą, aukštąsias ir profesnines mokyklas ir žinoma litexpo parodą ,,Studijos-Karjera” (visi norintys mokiniai praneškite apie norą dalyvauti – sausio mėn. );
 • Kviečia į mokyklą specialistus, įvairių sričių ir organizacijų atstovus į susitikimus su mokiniais ir kuruoja juos;
 • Organizuoja parodas, rengia informacinius stendus (galite kreiptis, jei norite atsispausdinti medžiagą, susijusią su ugdymu karjerai, taip pat stojimais: bukletus, kvietimus, atmintines ir kt.);
 • Mokslo metų pabaigoje konsultuoja mokinius ir tėvelius, kaip pildyti prašymus Lamabpo sistemoje.

                 Pagrindiniai dokumentai, kuriais remiamasi organizuojant ugdymą karjerai

Ugdymo karjerai tikslas

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Tikslo siekiama įgyvendinat šiuos uždavinius:

 • Įvairiomis formomis (pokalbiu, paskaita, diskusija, prezentacija, išvyka, testais, susitikimais, žaidimais ir kt.) skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera, ateities pasirinkimais;
 • Teikti informaciją apie profesinio rengimo centruose, aukštosiose mokyklose vykdomas organizuojamas atvirų durų dienas, studijų ar mokymo programas, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas;
 • Plėtoti darbo galimybių, profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;
 • Ugdyti gebėjimą rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • Skatinti kompetencijas, gabumus ir interesus sieti su karjeros pasirinkimais;
 • Padėti mokiniams mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • Padėti plėtoti pilietinę atsakomybę, supratimą, kad individualūs pasirinkimai lemia visos bendruomenės (valstybės, ar dar plačiau – pasaulio) gerbūvį;

Naudinga informacija mokiniams, tėvams ir kitiems bendruomenės nariams internete:

 • mukis.lt– informacija mokiniams: asmenybės testai, mokinio knyga, mokomieji filmukai ir kita informacija apie profesijas.
 • Profesinis mokymas – LAMA BPO – priėmimo į profesines mokyklas datos ir informacija, prašymo studijuoti pateikimas, stojamieji testai, programų sąrašai, kita pagalba stojantiesiems.
 • lamabpo.lt – bendrojo priėmimo taisyklės; programų sąrašai; einamųjų metų stojamųjų egzaminų tvarkaraštis; aukštųjų mokyklų informacija (aktualijos stojantiesiems); priėmimo vykdymo datos.
 • aikos.smm.lt– išsami informacija apie mokymosi galimybes Lietuvoje: mokiniams, stojantiesiems, tobulinantiems kvalifikaciją sudaryta galimybė užduoti klausimą konsultantui.
 • Nacionalinė švietimo agentūra – (smm.lt), nec.ltarba www.egzaminai.lt – egzaminų užduotys, švietimo institucijos, Lietuvos aukštosios mokyklos, teisinė ir administracinė informacija.
 • studijos.lt– informacija moksleiviams ir būsimiems studentams: kur stoti?, aukštųjų mokyklų adresai, ankstesnių metų egzaminų užduotys; naujausi skelbimai.
 • euroguidance.lt– įvairūs testai, leidiniai, el. knygų versijos, žaidimai,  skyreliai apie mokslą, darbą, karjerą ir kitos naudingos nuorodos.
 • https://uzt.lt/jaunimui/ – užimtumo tarnybos informacija jaunimui.
 • https://www.idialogue.lt/lt – mentorystės platforma.
 • http://www.smpf.lt/uploads/documents/docs/765_49d90e69e691ba42855c19b7d3ca8afc.pdf – vadovas tėvams kaip padėti vaikui renkantis karjerą.

Linksmieji karjeros planavimo žingsniai – vaizdinė medžiaga youtube:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=a5n8y2HicsY
 2. https://www.youtube.com/watch?v=7kXO8lVaHZk&t=51s
 3. https://www.youtube.com/watch?v=GkpJcCFstnc
 4. https://www.youtube.com/watch?v=qVix8yoEQnE

 

 KAIP MUMS SEKASI UGDYTIS KARJERAI?

KARJERA & STUDIJOS 2023

Kaip ir kasmet apsilankėme jau tradicija tapusiame Litexpo renginyje ,,Karjera ir studijos 2023″.

Susipažinome su aukštųjų ir profesinių mokyklų atstovais, radome atsakymus į rūpimus klausimus apie šių metų stojimus ir kitą naudingą informaciją. Smagiai praleidome laiką, dalyvavome konkursuose ir net atradome, kad turime ,,super galių“ ;D (žiūrėti foto).

Kas negalėjo vykti kartu – nenusiminkite. Karjeros kambarėlyje (pirmame aukšte) galite rasti skrajučių, bukletų, ,,Kur stoti“ žurnalą ir kitos naudingos medžiagos. Užeikite:)

 

 

 

N. Ž. 2023-03-30

 

DIGITAL MARKETING AND SOFT SKILLS SCHOOL

Tęsiame susitikimus su įkvepiančiu sričių atstovais:) Šį kartą mokykloje lankėsi socialinių medijų inžinierius ir pasakojo mokiniams apie karjerą socialinių medijų marketingo srityje. Kalbėjome apie visų puikiai žinomų socialinių tinklų valdymą, vadybą, reklamą. Norintys mokiniai kiečiami į Digital marketing ir soft skill schools mokytis savanorystės principu.

Mokymų temos, tokios kaip:

Digital marketing pagrindai;

,,Copywriting and storytelling“;

Landing Page ir internetinių svetainių kūrimas;

Google Ads;

Social Media Marketing

Facebook ir Instagram asmeninio profilio kūrimas ir komerciniai projektai

Jei susidomėjote kreipkitės į ugdymo karjerai specialistę – Niną Ž.

2023-03-29

 

Svečiuose -pareigūnai

Džiugu ir vėl susitikti su mūsų mokyklos socialiniais partneriais. Šį kartą mokyklą aplankė mūsų partnerių Antrojo policijos komisariato pareigūnė Diana Ponidzelskienė. Pareigūnė ne tik atsakė į visus klausimus susijusius su pareigūno(-nės) profesija, bet ir supažindino 5-6 klasių mokinius su patyčių ir smurto prevencija.

2023-03-29  N. Ž.

 

AVIACIJA – MISIJA ĮMANOMA

Gruodžio mėnesį tęsiame  ,,Karjeros sėkmės istorijas“ ir susitikimus su įkvepiančiais žmonėmis. Šį kartą mūsų mokykloje apsilankę mokyklos absolventai pasakojo apie sėkmingą karjerą aviacijos srityje. Mokiniai ne tik sužinojo apie lėktuvus, jų detalių gamybą ir logistiką, bet ir asmenines savybes, kurių reikia geram aviacijos specialistui.  Įdomi ir įkvepianti patirtis.

N. Ž

Susitikimas su RKC atsove

 

Lapkričio 28 d. mūsų mokykloje apsilankė mūsų partnerių RKC (Regioninio karjeros centro) specialistė Dovilė Podvolskė, kuri 9-10 klasių mokiniams pristatė RKC veiklas ir mokinių įsitraukimo į jas galimybes. Buvo itin naudinga. Lauksime tolimesnių susitikimų.

N. Ž.

 

Lapkričio pradžioje mūsų mokykla dar labiau praplėte savo draugų ratą. Pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Regioniniu karjeros centru. Dabar, mokiniai galės gauti individualias karjeros konsultacijas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Taip pat bus organizuojamos grupinės karjeros konsultacijos, karjeros renginiai, profesinis veiklinimas (vizitai į įmones, šešėliavimas, praktikos). Tikimės prasmingo ir produktyvaus bendradarbiavimo ugdant mūsų mokinius ir sudarant Jiems galimybes modeliuoti savo karjeros kelią.

Mokiniai, apie RKC vykdomas veiklas, galite daugiau sužinoti, čia -> https://karjerastau.lt/

2022-11-03 UK spec. N. Ž

 

Šiais mokslo metais mokiniai jau spėjo susipažinti su ypatinga profesija, kurią dar vadina ,,angelo sargo“ profesija. Spalio mėnesį mūsų ketvirtokus, šeštokus, aštuntokus aplankė mūsų partnerių Antrojo policijos komisariato pareigūnė Diana Ponidzelskienė. Mokiniai turėjo galimybę ne tik dalyvauti Šv. Kristoforo dienos minėjime, bet ir  smagioje viktorinoje- konkurse. Sužinojo, ką darbe veikia pareigūnai, prisiminė apie saugumą kelyje į mokyklą. Taip pat pareigūnė su mokiniais diskutavo ir kitais sudėtingais prevenciniais klausimais, kalbėjo apie saugumą virtualioje aplinkoje.

2022-10-10 Ugdymo karjerai specialistė N. Ž.

 

Apsilankymas Vilniaus universitete

Jau tapo gražia tradicija, kad kiekvienais mokslo metais mūsų mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai apsilanko Vilniaus universitete. Šie metai ne išimtis.
Nuvykę į senuosius centrinius Vilniaus universiteto rūmus pirmiausia susipažinome su biblioteka ir jos eksponatais. Taip pat apžiūrėjome ne tik Didijį, M. K. Sarbievijaus, Obesrvatorijos kiemelius, Jonų bažnyčią, bet ir pačiasgražiausias bibliotekos ir universiteto sales ir aulas.
Vėliau mokiniai išklausė paskaitą apie Vilniaus universitetą ir studijų jame galimybes. Taip pat itin įdomu buvo pamatyti auditorijas, kuriose mokosi studentai ir bent vienai dienai pasimatuoti jų vaidmenį. Itin džiaugiamės, kad turėjome galimybę susitikti su vieno iš padalinių atstovais bei esamais Vilniaus univeristeto studentais ir užduoti visus rūpimus klausimus. Nekantraujame grįžti ir vėl!

2022-01-15  N. Ž

 

Paroda ,,Studijos. Karjera 2022“

 

Kovo 30 d. dešimtų klasių mokiniai drauge su karjeros ugdymui specialistėmis Nina Žemaitėliene ir Irena Navickiene  apsilankė Litexpo parodoje ,,Studijos. Karjera 2022″. Svarstant ir kuriant ateities planus mokiniai dalyvavo seminare ,,Kuo būti? Kokią specialybę pasirinkti?“, diskusijoje ,,Kuris karjeros kelias teisingas“.

 

Sąžiningai aplankėme visų aukštųjų mokyklų: universitetų ir kolegijų stendus, pabendravome su dėstytojais ir studentais. Sužinoję daug naudingos informacijos, ,,pasimatavę“ įvairias profesijas, gavę dovanų tušinukų ir saldainių grįžome namo. Kitą mėnesį žadame apsilankyti VGTU, VU, MRU, VK atvirų durų dienose ir kituose renginiuose. Taip pat vieną dieną sudalyvauti paskaitose kaip tikri studentai. Laukite mūsų nuotykių tęsinio!

2022-04-11 N. Ž

 

Ugdymas karjerai prasideda nuo fantazijų, žaidimų ir profesijų pažinimo

Ugdymas karjerai – tai ne vien tik supažindinimas su profesijomis ar viso gyvenimo sėkmės formulės žinojimas, bet ir profesijos rinkimasis, rengimasis jai, reikiamų asmens savybių ugdymasis, tam tikrų kompetencijų įgijimas. Visa tai susiję su vaiko mąstymu, vaizduote, fantazijomis, veiklomis, kitų įtakomis ir pan. Todėl apie karjeros ugdymą būtina kalbėti netgi nuo ankstyvojo vaikų amžiaus, kadangi būtent šiuo laikotarpiu išsiugdyti socialiniai, meniniai gebėjimai neretai tampa pagrindu tolimesnei profesijai ir karjerai.

Šiuolaikinė ugdymo paradigma atsisako požiūrio į vaiką, kaip dar socialiai ir kultūriškai nebrandų individą. A. Juodaitytė, nagrinėdama vaikystės fenomeną socialiniu-edukaciniu aspektu, nurodė, jog vaikas – tai savita esybė su bręstančiu ir besiformuojančiu pasauliu. Ji pabrėžia, kad ankstyvoje vaikystėje išsiugdyta intuicija, vaizduotė, muzikiniai, meniniai gebėjimai vėliau tampa pagrindu – ypač menininko – tolimesnei profesijai ir karjerai. Šiame amžiuje sumenkėja vaiko egocentrinė kalba, jis pradeda suprasti, kad savo nuomonę, veiksmus reikia derinti su kitais, t. y. formuojasi socialinė pajauta. Apie trečiuosius metus vaikas vietoj savęs įveda žaislą. Žaidimas tampa ir tyrimu, ir konstravimu, ir vaidmeniu. Vaikas geba sudaryti veiksmų planą, turi darbinę atmintį. Šio amžiaus vaikai gerai skiria žmones pagal lytį, žino, kad skirtingoms lytims keliami skirtingi reikalavimai. Būtent   tai yra labai  svarbu vaiko tolimesnės karjeros ugdymui.

Kanados psichologės M. Cahill ir E. Furey 2017 m. atliko 3–8 metų amžiaus vaikų ugdymo karjerai tyrimą. Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad vaikai sėkmingai susipažįsta su suaugusių žmonių darbine veikla, jų profesijomis, pedagogai šiam tikslui taiko įvairias ugdymo strategijas, o tėvams yra ne svetima mąstymo apie būsimą jų vaiko profesiją tema. Dar daugiau, tėvai turi labai daug galimybių supažindinti vaikus su įvairiomis žmonių veiklomis, pasikalbėti su vaikais apie savo darbus, jų žavesį, sunkumus, sutinkamas problemas.

Psichologijos klasikai, tokie kaip Ž. Piaže, L. Vygotskis, E, Eriksonas, A. Maslou, K. Rodžersas, nagrinėdami vaiko raidos fiziologinius, psichologinius, socialinius, kultūrinius, edukacinius, aplinkos poveikio ypatumus, vienaip ar kitaip prisidėjo  ir prie karjeros ugdymo teorijos(-ų) bei praktikos radimosi. Dažniausiai  psichologai konkretiems tyrimams, susijusiems su karjeros ugdymu, pasirenka vyresnio amžiaus tarpsnio jaunus žmones (paauglius, studentus). Tai iš dalies suprantama, kadangi dar gajus požiūris, jog jaunesnio  amžiaus vaikai yra per maži karjeros ugdymui. Tačiau, kaip nurodo psichologė J. Navaitienė, jau ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo vaikai geba atpažinti įvairias profesijas kaip suaugusiųjų vaidmenis ir tikisi juos atlikti, kai užaugs.  Taip pat psichologė, remdamasi profesinio konsultavimo teorijų kūrėjo  D. Superio vėlesniais darbais, įvardija chronologines profesinės raidos stadijas ir substadijas. Vaiko augimo stadijoje išskiriamos keturios substadijos:

 1. Smalsumo (nuo gimimo iki 4 metų amžiaus). Profesinę raidą tuo metu motyvuoja poreikiai ir noras pažinti pasaulį.
 2. Fantazijos (nuo 4 iki 7 metų amžiaus). Profesinės raidos motyvacija šioje substadijoje susijusi su įvairių profesinių vaidmenų atlikimu.
 3. Interesų (nuo 7 iki 11 metų amžiaus). Profesinę raidą šiuo metu skatina tai, kuo individas mėgsta užsiimti ir ko jis nemėgsta.
 4. Galimybių (nuo 11 iki 14 metų amžiaus). Šioje stadijoje individas sprendžia apie tai, kam jis gabus, ką jis gali veikti ir kokie yra įvairių atliekamų darbų reikalavimai darbuotojams.

Profesijos pasirinkimas ir jos įgijimas (pasiekimas) – ilgas procesas. Jis vyksta pakopomis, stadijomis, kurias lydi įvairios vaiko mąstymo transformacijos, aplinkos įtakos. Tai puikiai demonstruoja JAV dviejų psichologių K.A.S.Howard ir M.E. Walsh parengta knyga ,, Mano vaikas renkasi karjerą“, kurioje akcentuojama ankstyvosios/viduriniosios vaikystės svarba su karjera susijusių poreikių formavimuisi.  Tai amžiaus periodas, kai atsiranda pirmos būsimos karjeros užuomazgos. Autorės pabrėžia, kad „viduriniosios vaikystės etape (3,5 – 6 metų) vaikas išgyvena priešpriešą tarp iniciatyvumo ir kaltės jausmo. Pasitikintis savimi ir savarankiškas vaikas gali tapti iniciatyviu. Šioje stadijoje vaikai pilni energijos ir noro išbandyti tai, kas nauja. Pareigos jausmas atsiranda kartu su siekių užuomazgomis. Vaikui pavykus įveikti prieštaravimus, šiame periode atsiranda pareigos jausmas, formuojasi sąžinė. Iniciatyvus žmogus sugeba veikti bei įsitvirtinti šiandienos darbo pasaulyje, konkuruoti, nebijo iššūkių. Suformuotas pareigos jausmas tampa skatinančiu veiksniu prisiimant atsakomybę už save, savo sprendimus, artimus žmones“. Svarbiausia šio amžiaus veikla, kas jau buvo mūsų aukščiau pabrėžta, – fantazija ir žaidimai. Tai leidžia vaikui prisiimti įvairius vaidmenis – gaisrininko, mokytojo, gydytojo bei laisvai tyrinėti gamtinę ir socialinę aplinką.

Taigi jau ankstyvojoje/viduriniojoje vaikystėje pradeda formuotis vaikų poreikiai, susiję su karjera, todėl ypač svarbu vaikus skatinti domėtis, ką dirba jų tėvai, artimieji, kokių žinių reikalauja tam tikra profesinė veikla. Svarbu, jog jie gebėtų dalintis žiniomis apie savo tėvų ir kitų suaugusiųjų darbus, profesijas, veiklas. Vaikų pažintis su profesijomis gali būti plečiama, apsilankant kurio nors iš vaiko tėvų darbovietėje ar kviečiant jį į grupę. Ir, žinoma, nereikia pamiršti žaidimų, nes kuriant ir dalyvaujant žaidybinėse situacijose vaikai taip pat gali sužinoti, koks yra profesijų pasaulis.

Vilniaus ,,Saulėtekio‘‘ mokyklos-daugiafunkcio centro

Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Veličkienė

2021-03-22

Karjeros ir profesinio orientavimo diena mokykloje

Birželio 11 dieną mokykloje vyko netradicinė ugdymo diena – Karjeros ir profesinio orientavimo diena 5-10 klasių mokiniams.

        Šios netradicinės ugdymo dienos tikslas padėti mokiniams pasirinkti savo kelią švietimo, mokymo bei užimtumo srityse, nuosekliai ir kryptingai plėtojant profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo krypčių įvairovę mokykloje.

5-6 klasių mokiniams nuotoliniu būdu įvairių testų bei karjeros ugdymo klausimais medžiagos buvo parengusi pradinio ugdymo mokytoja (atsakinga už karjeros ugdymą mokykloje) Jelena Krylova. 7-10 klasių mokiniai turėjo galimybę konsultuotis, dalyvauti diskusijoje profesinio orientavimo klausimais su socialine pedagoge (atsakinga už karjeros ugdymą mokykloje) Nina Žemaiteliene.

Labai džiugu, kad iš vykusių 2020-2021 m. m. užsiėmimų galima teigti, jog labai svarbios mokiniams savęs pažinimo pamokos (vertybės, domėjimosi kryptys, stiprybės, silpnybės, įpročiai), karjeros galimybių tyrinėjimas (kokioje srityje būtų įdomu dirbti, kokių kompetencijų, įgūdžių, įpročių, žinių reikia), karjeros planavimas (tikslų išsikėlimas, konkrečių veiksmų įsivardinimas), karjeros įgyvendinimas (įpročių formavimas).

Direktorės pavaduotoja ugdymui Odeta Bazarnienė

2022-01-20

 

Susitikimas su policijos pareigūnu

 

Kaip ir kiekvienais metais tęsiame draugystę su mūsų mokyklos socialiniu partneriu – Vilniaus miesto antruoju policijos komisariatu.
Džiaugiamės, kad ir šiais metais mus aplankė ir visų 5-10 klasių mokiniams paskaitas skaitė pareigūnas – Karolis Rinkevičius.
Vizito tikslas – pravesti mokiniams tęstines paskaitas apie teisinį švietimą. Susitikimų metu mokiniai diskutavo apie atsakomybę, pareigas, tinkamą ir netinkamą elgesį, prisiminė ir aptarė konstitucijos pagrindus. Vaikai dalinosi savo patirtimi bei gyvenimiškais pavyzdžiais.
Vyresniųjų klasių mokiniai supažindinti su stojimo į Policijos mokyklą reikalavimais, mokymosi sąlygomis, būdais, kaip tapti policijos pareigūnu, darbo policijoje sunkumais, privalumais bei asmeninėmis savybėmis, reikalingomis šios srities darbuotojams. Pareigūnas
Karolis dalinosi savo paties studijų pasirinkimo, sprendimų priėmimo patirtimis, pasakojo apie savo motyvus pasukti policijos pareigūno karjeros keliu.
Be to, susitikime daug dėmesio buvo skirta viešosios tvarkos pažeidimų ir administracinės atsakomybės už šiuos pažeidimus klausimams, šnekėtasi apie nepriekaištingos reputacijos svarbą tiek ketinantiems tapti pareigūnais, tiek ir besirenkantiems kitą karjeros kelią.

2022-01-15

 

Prezentacija 9-10 kl. mokiniams „Karjeros keliu“

 

 

 

 

 

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00